7 листопада 2017

Китай (中国) сьогодні

Огляд подій (30.10–05.11.2017)

 

І. Основні події та тенденції у розвитку ситуації довкола КНР

Політичні та експертні кола КНР і інших провідних держав світу продовжують підводити підсумки ХІХ з’їзду Комуністичної партії Китаю. Так, за оцінками китайських експертів, рішення з’їзду відкривають перспективи для вирішення основного протиріччя у китайському суспільстві, що було визначено Головою КНР, Генеральним секретарем ЦК КПК Сі Цзіньпінем як «розрив між зростаючими потребами населення та недостатнім і незбалансованим розвитком країни».

В цьому плані на початковому етапі побудови соціалізму з китайською специфікою головні зусилля КПК та уряду КНР будуть спрямовані на закріплення вже досягнутих успіхів, які включають: поступовий перехід від нерозвинутого стану до помірного розвитку країни та всієї китайської нації; скорочення частки бідного населення з перспективою остаточної ліквідації бідності і побудови середньозаможного суспільства; перетворення традиційно сільськогосподарської країни у сучасну індустріалізовану, урбанізовану та модернізовану державу; зниження нерівності у розвитку різних районів Китаю; вирішення питання загальної освіти громадян; досягнення передових світових рівнів у науково-технічній та інноваційній сферах.

18–24 жовтня ц. р. пройшов ХІХ з’їзд Комуністичної партії Китаю
18–24 жовтня ц. р. пройшов ХІХ з’їзд Комуністичної партії Китаю

Водночас відмічається збереження ряду суттєвих проблем, основними з яких є низький рівень ВВП на душу населення КНР; а також незбалансованість та недостатній розвиток сфери соціальних послуг, сучасних науково-технічних галузей, культурного потенціалу та екологічної безпеки виробництв. Все це називається головним стримуючим чинником у забезпеченні зростаючих потреб китайського населення. З огляду на важливість даного питання, вирішення згаданих проблем стане головним для КПК та уряду Китаю на подальшу перспективу.

Крім того, китайські експерти роблять наголос на безпрецедентному зміцненні міжнародного статусу Китаю після ХVIII з’їзду КПК у 2012 році. За поглядами політологів, Китай поступово наближається до центру світової арени, однак його статус найбільшої країни з економікою, що розвивається, а не економічно розвинутої держави, досі залишається без змін. Так, Китай займає друге місце у світі за загальним обсягом ВВП, але за часткою даного показника на душу населення знаходиться на 90-му місці. Відстає КНР і за рівнем продуктивності праці.

Аналогічна ситуація зберігається і у гуманітарній сфері. Зокрема, КНР є найбільш багатонаселеною країною, однак по індексу людського розвитку займає 90-у позицію серед 188 країн світу. Поряд з цим Китай стоїть перед такими викликами як нестача ресурсів, старіння населення та скорочення народжуваності. Виходячи з цього КНР потрібно не тільки догнати інші провідні країни, але і побудувати нову інноваційну модель розвитку та модернізації китайської держави.

В свою чергу, це сприятиме також і модернізації інших країн з економіками, що розвиваються, які мають тісні стосунки з КНР, у т. ч. в рамках китайської ініціативи «Пояс і шлях». Тим самим буде зроблений і вагомий внесок Китаю у зростання світової економіки.

 

ІІ. Стратегічна ініціатива КНР «Пояс і шлях» у контексті китайських та регіональних інтересів

Послідовна політика КНР з реалізації стратегічної ініціативи «Пояс і шлях» обумовлює стійку тенденції перетворення її на новий двигун економічного розвитку Китаю та в цілому світової економіки. Насамперед це стосується таких аспектів:

  • поглиблення співробітництва в рамках виконання спільних проектів. За підсумками першого півріччя 2017 року, загальна вартість контрактів на реалізацію різного роду проектів, які були підписані КНР з країнами «Поясу і шляху», становила 78,09 млрд дол. США, що на 32,6 % більше, ніж за аналогічний період 2016 року;
  • збільшення обсягів взаємних інвестицій. З січня по червень поточного року інвестиції КНР в країни «Поясу і шляху» досягли 6,61 млрд дол. США, що склало 13,7 % від загального обсягу зарубіжних інвестицій Китаю та перевищило аналогічний показник минулого року на 6 %. Загалом з часу започаткування ініціативи «Пояс і шлях» Китай інвестував в економіки її учасників понад 50 млрд дол. США;
  • розвиток інфраструктури. Реалізація проектів «Поясу і шляху» супроводжується створенням нових транспортних комунікацій, включаючи залізничні, автомобільні, морські та повітряні шляхи. В свою чергу, це дозволяє збільшувати обсяги торгівлі між Європою та Центральною Азією і Азіатсько-Тихоокеанським регіоном;
  • стимулювання росту китайської економіки. Участь КНР у реалізації проектів «Поясу і шляху» стала вагомим внеском у збільшення обсягу ВВП країни. Протягом першої половини поточного року згаданий показник зріс на 6,9 %. При цьому на території Китаю було зареєстровано 17,7 тис. нових компаній з іноземним капіталом, що на 12 % більше у порівнянні з минулим роком;
  • сприяння економічному прогресу та вирішенню соціальних проблем партнерів КНР. Завдяки китайським інвестиціям в країнах-учасницях «Поясу і шляху» було створено понад 200 тис. робочих місць. Крім того, за цей період китайськими підприємствами було сформовано 75 зон торговельно-економічного співробітництва, завдяки чому бюджети партнерів Китаю додатково отримали 1,1 млрд дол. США.
Стратегічна ініціатива КНР «Пояс і шлях»
Стратегічна ініціатива КНР «Пояс і шлях»

Свідченням успішної роботи «Поясу і шляху» є також розширення його географії, т. ч. за рахунок країн Південно-Східної Азії. Зокрема, дане питання стало головною темою міжнародного семінару «Зв’язки Південної Азії та Китаю — Регіональний соціально-економічний розвиток» наприкінці жовтня ц. р. у Катманду за участю представників КНР, Непалу, Бангладеш, Індії та Пакистану. Учасники заходу виступили зі спільною заявою із закликом до країн регіону приєднатися до китайської ініціативи.

 

ІІІ. Інші тенденції та події, що позначаються на ситуації в Китаї та довкола нього

3.1. Політика. Розвиток міжнародного співробітництва КНР

Ключовою подією у розвитку китайсько-американських відносин має стати візит президента США Д. Трампа до Китаю, який планується 8–10 листопада ц. р. Напередодні візиту у МЗС КНР був проведений спеціальний брифінг з даного питання для представників китайських та іноземних ЗМІ.

В ході брифінгу був відмічений позитивний характер співробітництва між двома країнами, яке набуло особливої активізації після першої зустрічі лідерів двох країн в квітні ц. р. у США. Свідченням зазначеного були названі тісні контакти сторін як на вищому рівні в рамках подальших зустрічей та телефонних переговорів, так і в форматі Китайсько-американського діалогу за чотирма основними напрямами, а саме з питань зовнішньої політики і безпеки, економіки, гуманітарних обмінів та кібербезпеки.

Зустріч лідерів двох країн Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна 7 квітня ц. р. у США
Зустріч лідерів двох країн Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна
7 квітня ц. р. у США

У наведеному контексті була відмічена важливість візиту Д. Трампа, що має надати поштовх подальшому зміцненню зв’язків між двома країнами та сприяти виведенню їх на якісно новий рівень. При цьому був зроблений наголос на важливості історичного моменту майбутньої зустрічі Д. Трампа та Сі Цзіньпіна відразу ж після завершення ХІХ з’їзду КПК, який відкрив новий етап у розвитку Китаю.

Насамперед це стосується основних завдань, які були визначені КПК щодо зміцнення міжнародних позицій Китаю та інноваційної модернізації його економіки. В свою чергу це потребує посилення координації зусиль КНР та США у вирішенні світових і регіональних проблем, а також поглиблення співробітництва сторін у торговельно-економічній, науково-технічній та інших сферах. Вирішення даних питань дозволить попередити можливість виникнення нових суперечностей між двома країнами та досягти взаємної вигоди від реалізації спільних проектів.

Згадані питання стануть основними темами переговорів між президентом США Д. Трампом та Головою КНР Сі Цзіньпінем. З огляду на спільність інтересів США та Китаю у побудові стратегічного діалогу на далекосяжну перспективу, МЗС КНР висловило впевненість у позитивних результатах зустрічі лідерів двох країн.

Додатковим чинником, що підвищує актуальність зустрічі Д. Трампа та Сі Цзіньпіня, є збереження ряду проблем в китайсько-американських відносинах. Зокрема, негативну реакцію КНР викликала оцінка Міністерства торгівлі США щодо «неринкового характеру» китайської економіки. За заявою Міністерства торгівлі Китаю, зазначене є «серйозним викривленням китайських реалій» та створює перешкоди у поглибленні торговельно-економічного співробітництва між двома країнами.

 

Посилена увага КНР приділяється також країнам Європейського Союзу. 30 жовтня ц. р. у Мадриді був проведений 2-й китайсько-іспанський форум по обміну та розвитку. У заході взяли участь близько 800 осіб, у т. ч. представники громадських організацій та бізнесових кіл двох країн. Обговорювались питання взаємного відкриття ринків Китаю та Іспанії, а також поглиблення співробітництва в інших сферах. На полях форуму була започаткована реалізація проектів посилення співпраці державних та приватних секторів двох країн.

30 жовтня ц. р. у Мадриді пройшов 2-й китайсько-іспанський форум по обміну та розвитку
30 жовтня ц. р. у Мадриді пройшов 2-й китайсько-іспанський форум
по обміну та розвитку

На цьому фоні Міністерство закордонних справ Китаю виступило з заявою щодо підтримки зусиль іспанського уряду із захисту національної єдності та збереження територіальної цілісності країни. Була висловлена впевненість у здатності Іспанії захистити громадський порядок та права громадян у рамках юридичних та інституційних норм. За заявою МЗС КНР, Китай та Іспанія є дружніми державами. З огляду на це, Пекін має намір продовжити співробітництво з Іспанією на основі принципів взаємної поваги суверенітету і територіальної цілісності та невтручання у внутрішні справи.

 

Водночас продовжується розвиток стосунків між Китаєм та Росією. 1 листопада ц. р. у Пекіні була проведена чергова зустріч глав урядів двох країн. Прем’єр Держради КНР Лі Кецян та голова уряду РФ Д. Медведєв надали високу оцінку характеру відносин сторін на всіх рівнях та у всіх сферах. За словами Лі Кецяна, Китай спільно з Росією має намір розширювати співпрацю, зміцнювати довіру та нарощувати обміни за рахунок регулярних зустрічей глав держав та урядів, а також інших механізмів двосторонньої взаємодії. Зі своєї сторони Д. Медведєв підтвердив надзвичайну важливість Китаю для Росії як головного та стратегічного партнера.

 

3.2. Економіка. Окремі аспекти економічної ситуації в КНР

Згідно з рішеннями ХІХ з’їзду КПК планується вжити додаткових заходів з прискорення процесу реформування державних підприємств Китаю. За рахунок цього передбачається вирішення основних проблем цієї сфери економіки країни, які включають наявність надлишкових потужностей із застарілими технологіями, недостатній рівень якості корпоративного управління, а також низьку продуктивність праці. З урахуванням цього основними напрямами реформ стануть перерозподіл активів та санація підприємств, втілення інновацій та зміна структури власності виробництв.

Так, у двох групах державних підприємств, в т. ч. електроенергетики та цивільної авіації, в експериментальному порядку вже реалізований змішаний принцип власності з допуском приватних та іноземних інвестицій. Виходячи з отриманих результатів, аналогічні підходи можуть бути застосовані також і в інших галузях як на загальнодержавному, так і на регіональному рівнях.

За ствердженням керівництва Китайського інституту з вивчення реформ та розвитку підприємств, на сьогоднішній день заходи уряду КНР з підтримки та реформування державного сектору економіки країни вже дали позитивні результати. Так, протягом перших трьох кварталів поточного року сукупний доход державних підприємств зріс на 24,9 % у річному вимірі до 332 млрд дол. США. При цьому регіональні підприємства державної власності випередили центральні по рівню доходів на 40,3 %.

 

Значна увага керівництва КНР приділяється також збільшенню обсягів іноземних інвестицій у китайську економіку. Так, на кінець листопада ц. р. у Пекіні планується проведення 9-ї Китайської міжнародної ярмарки зовнішнього інвестиційного співробітництва та «Міжнародного форуму по співпраці в сфері виробничих потужностей-2017». На ярмарці, організованій Китайською асоціацією по розвитку підприємств за кордоном (CODA), будуть представлені понад 30 китайських підприємств, включаючи Китайську національну ядерну корпорацію (CNNC) та Китайську продовольчу корпорацію (COFCO Group).

21-22 листопада ц. р. у Пекіні планується проведення 9-ї Китайської міжнародної ярмарки зовнішнього інвестиційного співробітництва та «Міжнародного форуму по співпраці в сфері виробничих потужностей-2017»
21-22 листопада ц. р. у Пекіні планується проведення 9-ї Китайської міжнародної ярмарки зовнішнього інвестиційного співробітництва та «Міжнародного форуму по співпраці в сфері виробничих потужностей-2017»

Крім того, 5 листопада 2018 року у Шанхаї відкриється Перша Китайська міжнародна імпортна ярмарка, що є площадкою для демонстрації промислових та науково-технічних досягнень Китаю. В рамках ярмарки будуть проведені міжнародний торговельний форум «Хунцяо», ділові переговори, галузеві семінари, презентації продукції та інші заходи.

 

3.3. Питання безпеки та силові структури

Ситуація довкола Корейського півострова. Діяльність КНДР у ракетно-ядерній сфері викликає все більше занепокоєння провідних країн світу та міжнародних організацій. Так, за словами Генерального секретаря НАТО Є. Столтенберга під час його зустрічі з прем'єр-міністром Японії С. Абе 31 жовтня ц. р., на сьогодні Пхеньян вже має можливість нанести ракетний удар по території Європи та Північної Америки, що вимагає відповідної реакції Північноатлантичного альянсу. Водночас він назвав ракетно-ядерні випробування КНДР прямою зневагою рішень РБ ООН та глобальною загрозою всьому світу.

Зустріч Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе 31 жовтня ц. р. в Токіо
Зустріч Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга
з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе 31 жовтня ц. р. в Токіо

З огляду на ігнорування Пхеньяном вимог Ради Безпеки ООН, США посилюють заходи тиску на Північну Корею. Наприкінці жовтня ц. р. Міністерство фінансів США розширило список фізичних та юридичних осіб КНДР, які підпадають під дію американських санкцій за причетність до ракетно-ядерної програми країни.

Продовжуються також заходи США з демонстрації сили перед КНДР. 2 листопада ц. р. у районі Корейського півострова були проведені чергові спільні навчання за участю стратегічних бомбардувальників В-1В ВПС США та винищувачів ВПС Південної Кореї (Республіка Корея, РК) та Японії. Згідно з рядом оцінок відпрацьовувались питання нанесення ядерних ударів по території Північної Кореї.

Крім того, за результатами зустрічі представників оборонних відомств США та Південної Кореї 28 жовтня ц. р. була досягнута домовленість щодо нарощування американських стратегічних озброєнь на території РК в інтересах «подальшого зміцнення воєнного союзу двох країн». Коментуючи дане питання, міністр оборони США Дж. Меттіс наголосив на необхідності підкріплення дипломатичних зусиль світової спільноти зі стримування ракетно-ядерної програми КНДР потужною військовою силою.

Зустріч міністрів оборони США та Південної Кореї Джеймса Меттіса та Сон Йон Му 28 жовтня ц. р. в Сеулі
Зустріч міністрів оборони США та Південної Кореї Джеймса Меттіса та Сон Йон Му 28 жовтня ц. р. в Сеулі

Інші події у безпековій сфері в АТР. 27 жовтня ц. р. у Токіо був проведений 15-й раунд китайсько-японського діалогу з питань безпеки за участю представників міністерств закордонних справ та оборони двох країн. У ході діалогу обговорювалися проблеми світової та регіональної безпеки, спрямованість та особливості політики КНР і Японії у безпековій сфері, а також плани двосторонніх обмінів та взаємодії в галузі оборони. За результатами переговорів була досягнута згода щодо продовження діалогу, посилення контролю над кризовими ситуаціями, а також активізації заходів з покращення китайсько-японських стосунків.

 

3.4. Наука та технології

Показовим свідченням виходу КНР на передові позиції у світі в сфері високих технологій є успіхи у реалізації китайської національної програми освоєння космічного простору. Так, Китайська корпорація аерокосмічної науки та техніки завершує розробку багаторазового космічного носія. Випробування апарату планується розпочати вже в 2020 році. Створення такої системи дозволить знизити собівартість виведення на орбіту корисного навантаження у порівнянні з одноразовими носіями на близько 80 %.

 

Китайський важкий вантажний БПЛА АТ200
Китайський важкий вантажний БПЛА АТ200

Продовжуються також заходи зі створення нових безпілотних літальних апаратів. Наприкінці жовтня ц. р. у КНР були проведені успішні льотні випробування важкого вантажного БПЛА АТ200. Апарат має злітну вагу 3,4 тонни та може перевозити вантаж масою до 1,5 тонн. Максимальна дальність польоту БПЛА становить 2,2 тис. км, крейсерська швидкість — 313 км/год, практична висота польоту — 6 тис. метрів, об’єм вантажного відсіку — 10 куб. метрів. Апарат створений в Інституті технічної теплофізики при Академії наук Китаю на базі легкого багатоцільового новозеландського літака Р750XL і є одним із найбільших у світі вантажних безпілотних систем цивільного призначення. БПЛА буде використовуватись для здійснення вантажних перевезень у важкодоступних районах.

 

Крім того, вводяться в дію нові наземні транспорті системи, створені на основі передових технологій. В жовтні цього року у китайському місті Таншань (північна провінція Хебей) був зданий у комерційну експлуатацію перший в світі трамвай, який працює на водневому пальному. Головною перевагою нового рельсового транспорту є екологічна чистота, оскільки єдиним відходом його рушійної установки є вода (в результаті електрохімічної реакції водню та кисню). Заправка трамваю воднем триває лише 15 хвилин та дозволяє йому подолати 40 км на максимальній швидкості 70 км/год.

 

ІV. Плани та перспективи співробітництва між КНР та Україною

29 жовтня ц. р. відправлений перший вантажний потяг із китайського міста Урумчі до Полтави
29 жовтня ц. р. відправлений перший вантажний потяг із китайського міста Урумчі до Полтави

Важливе значення у зміцненні китайсько-українських зв’язків має розвиток транспортного сполучення між двома країнами. Зокрема, 29 жовтня ц. р. був відкритий новий залізничний маршрут із північно-західного Сіньцзян-Уйгурського автономного району Китаю до України. Із міста Урумчі до міста Полтава був відправлений перший вантажний потяг з нафтодобувним обладнанням китайської компанії Beiken. Маршрут руху потягу проходить по території Казахстану та Росії. Час у дорозі становить 15 діб — проти двох місяців морем. У вересні поточного року компанія Beiken підписала угоду з українською стороною щодо проведення бурових робіт у Харківській та Полтавській областях.

 

Крім того, в рамках реалізації китайської ініціативи «Пояс і шлях» завершено узгодження маршрутів потягів, які будуть проходити із КНР через територію України до Словаччини, Польщі та Угорщини. За рахунок цього буде розширена також і можливість експорту українських товарів до Китаю. В першу чергу до згаданого проекту планується підключити харківський комбінат «Світанок», комбінат «Дніпро» (м. Сміла Черкаської обл.), київський комбінат «Прогрес», львівський комбінат «Троянда» та ужгородський «Укрпродконтракт».

 

Візит представників Китайського агентства з атомної енергії (CAEA) до Міністерства енергетики і вугільної промисловості України, 1 листопада ц. р.
Візит представників Китайського агентства з атомної енергії (CAEA) до Міністерства енергетики України, 1 листопада ц. р.

Набуває подальшого поглиблення взаємодія між Україною та КНР в енергетичній сфері. Зокрема, питання розвитку співробітництва сторін за даним напрямом обговорювалися 1 листопада ц. р. під час зустрічі представників Міністерства енергетики і вугільної промисловості України та Китайського агентства з атомної енергії (CAEA). В ході переговорів серед перспективних об’єктів китайських інвестицій були названі проекти добудови 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС та проект «Енергетичний міст «Україна-ЄС». За підсумками зустрічі сторони досягли домовленості створити спільну робочу групу для підготовки пропозицій стосовно укладення міжурядової угоди в сфері використання ядерної енергії та рамкових документів, необхідних для співпраці між українськими та китайськими партнерами.