4 квітня 2013

На шляху до світового лідерства

Протягом останніх років головною особливістю у формуванні світового устрою є стрімкий розвиток Китаю, який перетворюється на нову глобальну наддержаву. За своїм економічним потенціалом Китайська Народна Республіка вже посідає друге місце, поступаючись лише США. І навіть може їх незабаром випередити.

Ця країна розширює сферу своїх інтересів та впливу від вже подоланого суто регіонального рівня в межах Азіатсько-Тихоокеанського регіону до більш високого, світового, що охоплює такі регіони, як Євразія, Америка та Африка. При цьому все це супроводжується активним нарощуванням військового потенціалу, що сьогодні фактично поступається лише США.

Делегати на відкритті сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) у Великому народному залі, Пекін
Делегати на відкритті сесії Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП) у Великому народному залі, Пекін
http://www.epochtimes.ru/

Сприяє такому росту виважена політика китайського керівництва, яке зосередилося у своїй діяльності на національному розвитку країни, використовуючи для цього всі наявні ресурси та багатий історичний досвід. Першу сесію Всекитайських зборів народних представників (ВЗНП — парламент Китаю) 12 скликання, що відбулась в березні цього року, можна вважати черговим кроком у такому впевненому поступі. На сесії підбивалися підсумки економічних досягнень КНР, визначалися напрями її подальшого розвитку. Відбулися також зміни у складі державного керівництва.

Прем’єр Державної ради КНР (Кабінету міністрів країни) Вень Цзябао
Прем’єр Державної ради КНР (Кабінету міністрів країни) Вень Цзябао
http://russian.people.com.cn/

У доповіді прем’єра Державної ради КНР (Кабінету міністрів країни) Вень Цзябао, зазначалося, що основними досягненнями КНР за останні п’ять років можна вважати успішне подолання негативних наслідків світової фінансово-економічної кризи та стабільне економічне зростання країни. Так, протягом зазначеного періоду ВВП Китаю зріс з 4,22 трлн. дол. США до 8,23 трлн. дол. США. Зросли і реальні доходи міського та сільського населення (загалом з 810 млрд. дол. США до 1,9 трлн. дол. США), знизилися ціни на основні види товарів (на 2,6 % протягом 2012 року). Зафіксоване також скорочення рівня безробіття.

Важливими своїми здобутками Китай вважає вдосконалення системи управління економікою, розвиток сучасних технологій на основі національних наукових досягнень, посилення продовольчої безпеки країни завдяки модернізації сільськогосподарської галузі та координації її роботи з політикою індустріалізації і урбанізації, розширення внутрішнього попиту, а також оптимізація структури зовнішньої торгівлі (середньорічне зростання зовнішньої торгівлі КНР становило близько 12 %).

Давалась оцінка і проблемам у державному розвитку, до переліку яких було включено: «перегрівання» китайської економіки через надмірні темпи її зростання; поступове втрачання конкурентоспроможності промисловості Китаю через зростання вартості праці китайських робітників; гальмування економічних реформ; збільшення різниці між життєвим рівнем міського та сільського населення КНР, а також між багатими приморськими провінціями та бідними глибинними районами; конфлікти при розподілі земельних наділів; загострення з екологією країни.

Виходячи з наведених вище досягнень та проблем в економічному розвитку, окреслюючи загальний курс Китаю на побудову сучасної розвиненої держави, керівництво китайської держави визначило головні напрями подальшого руху КНР .

Так, державний розвиток КНР має реалізувати так звану «китайську мрію» — національне відродження країни, посідання Китаєм гідного місця в системі міжнародних відносин, а також досягнення високого рівня добробуту китайських громадян.

Для цього планується перехід від старої економічної моделі, за якої робився акцент на стимулюванні китайського експорту та капітального будівництва всередині країни завдяки масштабній державній підтримці, до нових принципів господарювання, заснованих на розвитку внутрішнього ринку (як споживчого, так і фінансового), а також на зростанні частки приватного бізнесу та інвестицій у ВВП країни за допомогою створення ринку цінних паперів. При цьому передбачається поступове зміщення пріоритетів з промислової економіки, що переробляє сировину, на інноваційну економіку та економіку послуг.

Зниження темпів китайської економіки
Зниження темпів китайської економіки
http://ru.euronews.com/

Однак, не зважаючи на заплановане зниження темпів китайської економіки з 12 % до близько 7,5 % (через її «перегрівання» ), не змінюються раніше визначені завдання щодо подвоєння ВВП країни у період з 2010 по 2020 рік, а також збільшення середнього доходу на душу населення.

Планується реалізувати масштабної соціально-економічної програми щодо урбанізації Китаю, а саме: переселити до міст близько 400 млн. сільських жителів протягом наступних 10 років. З огляду на перенаселеність китайських мегаполісів, головний наголос робитиметься на розвиткові малих та середніх населених пунктів. Загалом, на зазначену програму виділятиметься близько 6,4 трлн. дол. США. Завдяки цьому вже у 2013 році у китайських містах буде створено понад 10 млн. нових робочих місць, а рівень безробіття не перевищуватиме 4,6 %.

Передбачається також реформування системи державного управління КНР, що має підвищити ефективність її роботи. Зокрема, ухвалені рішення щодо реструктуризації Державної ради (Кабінету міністрів) Китаю, коли буде скорочена кількість міністерств, оптимізована їх структура та чисельний склад.

Уряд КНР має впоратися з комплексом соціально-економічних проблем країни, зокрема, не допустити зростання інфляції, протидіяти розшаруванню китайського суспільства, підвищити рівень пенсійного забезпечення населення, а також викорінити формалізм, бюрократизм та корупцію. При цьому, поширення корупції в органах державної влади КНР визнане однією з найбільших внутрішніх загроз, яка підриває засади соціально-економічної та політичної стабільності країни.

Китай пригрозив США військовим ультиматумом
Китай пригрозив США військовим ультиматумом
http://ttolk.ru/

Створюючи сприятливі умови для досягнення поставлених перед собою цілей, керівництво КНР посилюватиме патріотичне виховання китайського населення, і насамперед — молоді. Згідно з установкою партійної верхівки Китаю, «китайська мрія» має бути національною ідеєю всього китайського суспільства. Але незважаючи на збільшення частки приватної складової в економіці, Китай не звертатиме зі шляху «соціалістичного розвитку країни з китайською специфікою».

Керівництво КНР надаватиме пріоритет зміцненню обороноздатності збройних сил як гарантії безпечного розвитку держави та відстоювання її інтересів. Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) має гарантувати свою перемогу у сучасних війнах та збройних конфліктах за будь-яких обставин та умов, а також виконати завдання з кризового реагування на стихійні лиха та техногенні катастрофи. Як специфічне завдання НВАК визначається її участь у миротворчих, антитерористичних та стабілізаційних операціях за межами країни.

Китай готується до бліцкригу проти США?
Китай готується до бліцкригу проти США?
http://www.kavkazcenter.com/

Для забезпечення спроможності НВАК виконати поставлені перед нею завдання Китай зосередить свої зусилля на: технічному переозброєнні військ та флотів, використовуючи для цього потужності національного китайського оборонно-промислового комплексу, а також залучаючи передові іноземні технології; вдосконаленні системи управління, розвідки та зв’язку; підвищенні рівня бойової підготовки військ та покращенні військової освіти; посиленні партійно-політичної роботи у військах, а також патріотичному вихованні молоді.

Ставиться завдання так забезпечити збройні сили КНР, щоб вони мали сучасну військову техніку, в т. ч.: космічні системи розвідки та зв’язку; засоби протикосмічної та протиповітряної оборони; багатофункціональні літаки останніх поколінь; авіаносні кораблі; нові ударні ракетні системи (в т.ч. міжконтинентальні); системи високоточної зброї тощо. Все це дасть змогу КНР стримувати ймовірних супротивників як в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, так і на загальносвітовому рівнях.

 

Загалом, в рамках оборонного бюджету КНР на 2013 рік на такі цілі виділено 114,3 млрд. дол. США, що на 10,7 % більше, ніж у 2012 році.

Реалізація визначених завдань стане основним змістом роботи нового державного керівництва КНР 5-го покоління, яке було обране в ході чергової сесії китайського парламенту.

Прем’єр Державної ради КНР  Лі Кецян
Прем’єр Державної ради КНР  Лі Кецян
http://ukrainian.cri.cn/
Глава (президент) КНР Сі Цзіньпін
Глава (президент) КН
Сі Цзіньпін
http://ukrainian.cri.cn/

Главою (президентом) КНР обрано Генерального секретаря Центрального комітету Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіна, який одночасно став головою Центральної військової ради — головного контролюючого органу силових структур країни.

Прем’єром Державної ради КНР став Лі Кецян. Як Сі Цзіньпін, так і Лі Кецян, були заступниками своїх попередників на займаних посадах, що вважається гарантією збереження послідовності стратегічного курсу Китаю у зовнішній та внутрішній сферах.

Обидва нові лідери КНР характеризуються як вольові та послідовні особи, що є ідейними прихильниками концепції зміцнення Китаю як нової наддержави світового рівня, а також незламними борцями проти усіх зовнішніх та внутрішніх чинників, що перешкоджають руху до визначеної мети. Виходячи з цього, зовнішня політика Китаю буде спрямовуватися на реалізацію головних державних цілей щодо досягнення світового лідерства. Вона буде супроводжуватись посиленням економічної експансії Китаю в усіх сферах, які стосуватимуться китайських інтересів, що, насамперед, відчують на собі суміжні з ним країни та регіони, зокрема, АТР та Російська Федерація.