22 січня 2014

Прогноз і перспективи. Чого чекати за небокраєм?

Можливі напрями розвитку ситуації в світі та довкола України у 2014-му та найближчими роками.

Без уважного вивчення і усвідомлення динаміки розвитку світових воєнно-політичних та економічних процесів неможливо передбачити їх близьку та середньострокову перспективу. Зокрема, такі перспективи можна визначати, аналізуючи зміст та характер процесів 2013 року, та, відповідно, пролонгувати їх на 2014-й та наступні за ним роки.

Маючи це на увазі і виходячи з особливостей розвитку ситуації у світі у 2013 році, можна стверджувати, що головною тенденцією розвитку обстановки в світі протягом поточного року стане подальше протистояння інтересів двох провідних центрів сили — США і КНР, — яке вийде за межі Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР) і стане глобальним, охопивши інші світові регіони.

 

http://ria.ru/world/

В цей час США намагатимуться відстоювати свої позиції як провідного центру сили у світі, докладаючи зусилля для стабільного розвитку національної економіки, держбезпеки, а також посилюючи свій вплив на ключові світові регіони.

США і надалі зосереджуватимуться на розвитку високотехнологічних галузей своєї економіки, залученні іноземних інвестицій, поглибленні торгівельно-економічних зв’язків з Європейським Союзом та країнами Азійсько-Тихоокеанського регіону. США налаштовані до революційних кроків в енергетичній галузі, зокрема, щодо переходу на використання сланцевої нафти, на зразок того, як це було зроблено зі сланцевим газом, що повністю ліквідує їхню залежність від іноземних енергоносіїв (насамперед, нестабільного регіону Близького Сходу) і остаточно перетворить країну з імпортера в експортера вуглеводнів.

Платіжний баланс США. Очікується негативне сальдо в розмірі 101 млрд. доларів.

Платіжний баланс США. Очікується негативне сальдо в розмірі 101 млрд. доларів. http://elitetrader.ru/

 

Гусеничные вездеходы Riptide основаны на дистанционном принципе управления

Гусеничні всюдиходи Riptide на дистанційному принципі управління 
http://hontos.ru/

США підвищуватимуть ефективність своєї оборони. Для цього вони оптимізують відповідні завдання, склад та чисельність національних збройних сил, озброюватимуть їх новітніми системами високоточної, космічної, лазерної та роботизованої військової техніки. Посилену увагу приділятимуть досягненню переваги над потенційними супротивниками у комп’ютерному просторі, який незабаром обіцяє стати новою ареною боротьби між провідними центрами сили.

Спираючись на свої економічні досягнення та на військовий потенціал, США зміцнюватимуть свої позиції в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, Європі, на Близькому Сході, в Центральній та Південно-Східній Азії, а також в інших регіонах, які, на їх погляд, важливі для американського народу.

Головним інструментом реалізації зовнішніх інтересів США залишатиметься Північноатлантичний союз, який матиме всі можливості для свого повноцінного розвитку завдяки економічному відновленню США та європейських країн.

У 2014 році основними завданнями НАТО будуть завершальні операції в Афганістані, підтримання стабільності в Косові і боротьба з піратством в Індійському океані. На противагу військовій активності Росії посилюватиметься діяльність Альянсу в Центрально-Східній Європі, Балтії та в районі Чорного і Середземного морів.

http://hvylya.org/

Щодо Китайської Народної Республіки, то вона і надалі реалізовуватиме стратегію своєї побудови у якості нового центру сили глобального рівня. Для цього вона намагатиметься зберегти достатньо високі темпи розвитку економіки, зміцнити свої позиції в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, відстоювати і розвивати свої економічні інтереси у світовому масштабі. Основним напрямом економічної китайської політики залишатиметься розширення внутрішнього ринку з одночасним зміцненням китайської фінансової та економічної присутності в інших країнах, насамперед АТР, Південно-Східної та Центральної Азії, Європи, Близького Сходу та Африки. Найважливішими торгівельно-економічними партнерами Китаю залишатимуться Росія та Сполучені Штати Америки.

Вклади в юанях (блакитним кольором, шкала зліва) і міжнародна торгівля, яка номінується в юанях (помаранчевим кольором, шкала праворуч) у Гонконгу 
http://mixednews.ru
/

Водночас Китай намагатиметься досягти військового паритету зі США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, зберігаючи при цьому впевнену перевагу над рештою країн регіону. КНР нарощуватиме свою військово-морську присутність в АТР (в т.ч. вводячи в дію авіаносні з’єднання та розширюючи системи ВМБ), посилюватиме бойові можливості та мобільність сухопутних військ, створюватиме нові ракетні і авіаційні системи. Окрема увага приділятиметься також зміцненню стратегічних ядерних сил Китаю, як основи забезпечення глобального балансу сил зі США та Росією.

Зростатиме активність також і інших центрів сили, насамперед, Європейського Союзу та Російської Федерації.

Економічне відновлення Європейського Союзу посилюватиме увагу до нього таких країн, як США, КНР та Росія, які розглядають його в якості одного з найбільш перспективних торговельно-економічних партнерів. Це зміцнюватиме ЄС, підвищуватиме його роль у світі. Щоправда, діяльність Європейського Союзу обмежуватиметься здебільшого розвитком економічного співробітництва з іноземними країнами, а також участю у миротворчих, стабілізаційних та антипіратських операціях в окремих регіонах світу.

Внутрішня політика ЄС буде зосереджуватись на закріпленні власних позитивних тенденцій в економічному розвитку, посиленні стабільності в Європі та розширенні ЄС за рахунок країн Західних Балкан, а також на зміцненні єдності організації та розвитку її інституційних структур. ЄС збереже свою відкритість для України, Молдови та Грузії, одночасно і вимагаючи від них дотримання європейських норм та правил.

Разом з тим, у своєму розвитку ЄС не уникне цілої низки проблем через те, що одні європейські країни не встигнуть усунути в короткий термін свої економічні труднощі, інші намагатимуться отримати більшу самостійність у вирішенні внутрішніх питань. Крім того, не можна не брати до уваги поширення сепаратистських тенденцій в окремих країнах ЄС, зокрема, в Шотландії — у Великобританії, у північних провінціях Італії та країні Басків — в Іспанії.

Спираючись на деякі досягнуті у 2013 році успіхи, Росія намагатиметься відновити в рамках побудови Євразійського Союзу ті свої позиції, які забезпечують їй можливість вважати себе «великою світовою державою». Це будуть кроки з посилення тиску на країни СНД з метою примусити Україну остаточно відмовитися від європейської інтеграції, зірвати підписання угод про асоціацію Молдови та Грузії з Європейським Союзом, які були парафовані під час саміту «Східного партнерства» ЄС в листопаді 2013 року у Вільнюсі, а також завершити процес приєднання до Митного союзу Вірменії та Киргизстану.

Досягнувши цих цілей на пострадянському просторі, Росія зможе зосередитися на реалізації своїх інтересів в Європі. Вона намагатиметься посилити свій вплив на країни Центрально-Східної Європи та Балтії, внести розкол між «старими» та «новими» членами ЄС, зміцнити свою присутність в енергетичному секторі Європейського Союзу.

Світовий банк погіршив прогноз зростання російської економіки
http://delyagin.livejournal.com/

Проблему в процесі реалізації накреслених завдань складатиме погіршення стану російської економіки, рівень якої падатиме в зв’язку з посиленням негативної кон’юнктури зовнішнього попиту на російські енергоносії як основи експорту та джерела наповнення державного бюджету Російської Федерації.

Іншу для Росії проблему складатиме активізація діяльності ісламських екстремістів на Північному Кавказі та в інших мусульманських районах РФ, зокрема, російському Поволжі (під впливом подій в Афганістані та Центральній Азії). В країні обов’язково посилюватимуться міжетнічні та міжрелігійних суперечності.

Внутрішні проблеми Росії негативно впливатимуть також і на економічний розвиток основних партнерів Російської Федерації з числа країн СНД, а також на роботу російських інтеграційних структур на пострадянському просторі, в т.ч. Митного союзу.

Центр сили в багатополярному світі. Полюс 1. Політичний . «Азіатський слон». РБ0 ООН, Контроль кордонів і територій

Центр сили в багатополярному світі. Полюс 1. Політичний . «Азіатський слон». РБ0 ООН, Контроль кордонів і територій 
http://russiancouncil.ru/

Всі наведені процеси так чи інакше дестабілізують ситуацію на території колишнього СРСР, спровокують соціальні заворушення. Особливо гострих виступів населення слід очікувати в регіоні Центральної Азії, якому будуть найбільш притаманні економічні негаразди, напруженість у міждержавних та міжнаціональних відносинах. Крім того, безпеці регіону загрожуватиме ісламський екстремізм, витоки якого зараз фіксуються у Афганістані. Небезпека його зросте вже наприкінці 2014 року, коли на афганській території завершуватиметься діяльність Міжнародних сил.

Центр сили в багатополярному світі. Полюс 2. Військовий. Ядерний клуб, ШОС, БРІКС, Global Commons: космос і океан

Центр сили в багатополярному світі. Полюс 2. Військовий. Ядерний клуб, ШОС, БРІКС, Global Commons: космос і океан

Зрозуміло, що згадані проблеми Центральної Азії обов’язково справлятимуть негативний вплив на сусідні регіони, перш за все на мусульманські райони Росії, зокрема, на Північний Кавказ та Поволжя. Там не обійдеться без зростання рівня міжнаціональної напруженості та радикального ісламізму. Не виключено, що екстремістська хвиля докотиться і до України, зачепивши, зокрема, мусульманське середовище Криму.

Центр сили в багатополярному світі. Полюс 3. Економічний. «Азіатська Жар-Птиця». Робоча сила «на виріст», інтеллектальний капітал, природні ресурси

Центр сили в багатополярному світі. Полюс 3. Економічний. «Азіатська Жар-Птиця». Робоча сила «на виріст», інтеллектуальний капітал, природні ресурси

Не буде бажаного спокою на Близькому і Середньому Сході, в Африці та Південно-Східній Азії.

Центр сили в багатополярному світі. Полюс 4. Демографічний. «Азіатський орел». Демографічні тенденції за минулі 10 років

Центр сили в багатополярному світі. Полюс 4. Демографічний. «Азіатський орел». Демографічні тенденції за минулі 10 років

У списку найбільш проблемних країн залишатимуться:

Сирія — де не вдасться найближчим часом впоратися з затяжним збройним конфліктом між владою і опозицією та всередині опозиційних сил різної спрямованості, хоча світова спільнота вживає заходи з врегулювання сирійської кризи та ліквідації запасів сирійської хімічної зброї;

Єгипет — де триватиме протистояння між світським (військовим) керівництвом країни та ісламістськими силами, яке супроводжуватиметься акціями протесту різних політичних сил та активністю екстремістів на півночі Синайського півострова;

Афганістан — в якому триватимуть активні збройні виступи радикальних ісламських організацій, не зважаючи на виведення Міжнародних сил з афганської території та на підготовку і проведення в країні президентських виборів;

Ірак — в якому триватимуть міжрелігійні та міжетнічні сутички, що підсилюватимуться активними спробами шиїтських лідерів встановити в країні одноосібну владу.

Центр сили в багатополярному світі. Полюс 5. Цивілізаційний. «Азіатський вороний». Загальний євразійський культурно-генетичний код

Центр сили в багатополярному світі. Полюс 5. Цивілізаційний. «Азіатський вороний». Загальний євразійський культурно-генетичний код

Крім того, через суперечності місцевого характеру та збройне протистояння неспокійно буде в Лівії, Ємені, Судані та Південному Судані, Демократичній Республіці Конго, Малі, Південно-Африканській Республіці та низці інших африканських країн, а також Пакистані та Таїланді.

Треба мати на увазі, що саме прагматична політика нового керівництва Ірану сприятиме позитивним зрушенням у врегулюванні ситуації довкола іранської ядерної проблеми. Ці зрушення стануть запорукою суттєвих змін у житті Близького Сходу. Слід сподіватися на зниження конфліктного потенціалу в регіоні, на зміцнення регіональних позицій західних країн та міжнародних організацій завдяки нормалізації стосунків з Іраном. При цьому можливості Росії щодо використання близькосхідних проблем у своїх цілях будуть зменшуватимуться.

Послабленню напруженості довкола Ірану сприятиме також скорочення міжнародних санкцій проти нього. А це збільшить обсяги постачання іранської нафти на світовий ринок та, відповідно, знизить світові ціни на енергоносії.

Складно буде в Азійсько-Тихоокеанському регіоні, який стане новим джерелом напруженості регіонального та світового рівнів.

Перш за все через посилення як регіонального протистояння між США та КНР, так і територіальних протиріч через спірні острівні зони, що знаходяться між Китаєм та сусідніми з ним країнами.

Не вдасться також уникнути у стислі терміни напруженості довкола Корейського півострова через конфліктні відносини між КНДР та Південною Кореєю і США.

«Знання взаємозв'язку космічних, сонячних, кліматичних, економічних, інформаційних технологій в єдиній системі дозволяє більш ефективно і регулярно перекроювати карту світу з мінімальними витратами і ризиками. Геополітична, часто підсвідома, мета «якоїсь» системи — світове панування з мінімальними втратами для цієї «якоїсь» системи, але не для світової спільноти»

«Знання взаємозв'язку космічних, сонячних, кліматичних, економічних, інформаційних технологій в єдиній системі дозволяє більш ефективно і регулярно перекроювати карту світу з мінімальними витратами і ризиками. Геополітична, часто підсвідома, мета «якоїсь» системи — світове панування з мінімальними втратами для цієї «якоїсь» системи, але не для світової спільноти»
http://economics-21.narod.ru/

Таким чином, у 2014 році та у подальшій перспективі ситуація в світі, Європі і довкола України буде досить складною та суперечливою. Якщо визначати головну тенденцію у розвитку світової воєнно-політичної обстановки, то очевидно, що це буде подальше глобальне суперництво між США та КНР у політичній, економічній сферах та сфері безпеки.

Ситуації в Європі та Євразії буде притаманна боротьба інтересів регіональних та надрегіональних центрів сили, серед яких головну роль відіграватимуть ЄС/НАТО та Росія. Також посилюватимуть свій вплив у регіоні США та КНР.

Якщо визначати виклики та загрози національній безпеці та інтересам України, то вони, безперечно, пов’язуватимуться з активними діями Росії, яка намагатиметься за всяку ціну посилювати свій вплив на території колишнього СРСР. Дасться також взнаки Україні збільшення економічних проблем Російської Федерації, яку ми вважаємо одним з основних своїх економічних партнерів.

Нестабільність в Центрально-Східній Європі, Балтії та Чорноморському регіоні провокуватиметься загостренням регіонального протистояння між США/НАТО та Росією, що безпосередньо позначиться і на Україні, як позначаться на ній же прояви нестабільності у Центральній Азії, Близькому Сході та Північній Африці.

І обов’язково серйозно зачіпатимуть Україну «заморожені» на пострадянському просторі конфлікти (насамперед мається на увазі Придністров’я), а також нестихаюча діяльність ісламських екстремістів на російському Північному Кавказі.