4 березня 2019

Сполучені Штати і штучний інтелект

США включаються у перегони з КНР

Роман Кот

Перехід світу до нового технологічного укладу (зокрема, прогрес у сферах телекомунікації інтегрував більшість сфер життя у кіберпростір) призвів до зростання ролі тих нових технологій, які умовно об’єднані під назвою «штучний інтелект» (ШІ). Передусім це стосується економічного та політичного життя провідних держав. У їх стратегіях особливе місце штучного інтелекту пов’язується з його здатністю реалізувати на основі великих масивів даних «глибинне навчання» (продукування алгоритмів, які діють на основі набутого досвіду без написання спеціальної програми). Це, своєю чергою, дає змогу перетворити ШІ на каталізатор розробки інновацій в інших сферах.

У попередніх публікаціях Центру «Борисфен Інтел» вже згадувалось, що і США, і Китай, і інші світові гравці вважають, що ШІ здатний забезпечити технологічне, та, як наслідок, — економічне, політичне і воєнне лідерство у цілому світі, або, принаймні, у окремих його регіонах.

Варто зазначити, що на сучасному етапі можна спостерігати, як Сполучені Штати втрачають лідерство у цій сфері. За даними Всесвітньої організації інтелектуальної власності, 1-е місце в загальному обсязі наукових робіт з питань штучного інтелекту та у кількості пов’язаних з ним патентів вже посідає Китай.

Разом з тим, за двома іншими показниками — чисельністю фахівців у галузі штучного інтелекту і кількістю компаній, що працюють у цій області — лідерство все ще належить США. Окрім того, все ще зберігатися критичне відставання Китаю у таких важливих для розвитку ШІ сферах, як якість технічних стандартів, програмні платформи та напівпровідникова апаратна база.

Топ-20 держав за кількістю опублікованих наукових праць з питань ШІ в 1997–2017 рр. Джерело: Університет Цінхуа
Топ-20 держав за кількістю опублікованих наукових праць
з питань ШІ в 1997–2017 рр.
Джерело: Університет Цінхуа

Керівництво США з початку 2018 року почало вживати заходи для відновлення свого лідерства. Так, про необхідність прискорити впровадження штучного інтелекту так чи інакше згадувалось в низці установчих документів США. Зокрема, автономні і безпілотні системи були названі пріоритетами для НДДКР в Бюджетному запиті президента США на 2019 рік, в Стратегії національної безпеки та в Стратегії національної оборони вказані пріоритетні зобов'язання з інвестування розробок військових програмних додатків автономних озброєнь, ШІ і машинного навчання. Тим не менш, жоден з цих документів не уточнює, яким чином американське керівництво планує це здійснювати.

Більш-менш детальний план дій у сфері розвитку ШІ з’явився лише в середині лютого ц. р., коли були опубліковані Виконавчий наказ президента США «Про збереження американського лідерства в галузі штучного інтелекту» та Короткий виклад Стратегії штучного інтелекту міністерства оборони США.

Згідно з вищезгаданим виконавчим наказом, для того, щоб зберегти лідерство США, передбачається покращити узгодження зусиль для впровадження та посилити захист американських технологій, а також зміцнити міжнародне та галузеве співробітництво з іноземними партнерами та союзниками.

Президент США Д. Трамп підписує Виконавчий наказ «Про збереження американського лідерства в галузі штучного інтелекту», 11 лютого 2019 року
Президент США Д. Трамп підписує Виконавчий наказ
«Про збереження американського лідерства в галузі штучного інтелекту», 11 лютого 2019 року

Окрім того, за допомогою скоординованої стратегії планується інтенсифікувати політику уряду США, спрямовану на підтримку та зміцнення наукових, технологічних та економічних лідерських позицій Сполучених Штатів. Для цього федеральний уряд надаватиме підтримку технологічним проривам у сфері ШІ та сприятиме впровадженню їх у різних галузях економіки і національної безпеки з метою підвищення конкурентоспроможності. Також розроблятимуться відповідні технічні стандарти та усуватимуться перешкоди для здійснення безпечного тестування та розгортання технологій штучного інтелекту з метою створення нових, пов'язаних з ШІ галузей. Персонал навчатиметься та набуватиме необхідних навичок з розробки та застосування технологій ШІ, готуючись до роботи в реаліях сучасної економіки. Одночасно вживатимуться заходи для зміцнення довіри суспільства до технологій штучного інтелекту, а також для захисту громадянських свобод, Створюватимуться сприятливі умови на міжнародній арені для підтримки американських досліджень та інновацій у сфері ШІ та відкриття ринків для американських компаній, а також для захисту їх технологічних переваг над стратегічними конкурентами.

Координуватиме політику в цій сфері Спеціальний комітет з питань штучного інтелекту Національної науково-технічної ради. На нижчому ж рівні планується діяти у стандартний, апробований у всьому світі спосіб: залучення приватних компаній, співпраця з науково-дослідними інституціями та університетами, і т. д.

Засідання членів Спеціального комітету з питань штучного інтелекту у Білому домі, 30 листопада 2018 року
Засідання членів Спеціального комітету з питань штучного інтелекту у Білому домі, 30 листопада 2018 року

Однією з ключових ділянок, у якій американське керівництво планує імплементувати розробки ШІ, є оборона та національна безпека. Короткий виклад Стратегії штучного інтелекту за характером більш спеціалізований і вносить конкретику щодо того, на яких напрямках зосереджуватиметься основна увага. Зокрема, це:

  • Превентивне обслуговування та прогнозування логістики, яким передбачається постійний моніторинг стану військової техніки та визначення маркерів, за якими можна прогнозувати рівень її зношення та передбачати, коли вона виявиться непридатною до використання. Це, своєю чергою, повинно знизити операційні витрати і поліпшити співвідношення кількості боєздатних сил до їх загальної кількості.
  • Поліпшення загальної ситуаційної обізнаності та ідентифікації малопомітних загроз як на полі бою, так і у кіберпросторі. Це підвищуватиме якість оцінки ситуації і поліпшуватиме ефективність дій військовослужбовців. З цим пов’язана і підтримка ухвалення рішень.
  • Сприяння автоматизації, що обмежить використання ручної некваліфікованої праці, що збільшить продуктивність та зменшить ймовірність помилки через людський фактор і дозволить людині-оператору сконцентруватися на більш складних завданнях.

Для узагальнення всіх вищезгаданих напрямків ще у червні минулого року створено окрему структуру у складі міністерства оборони США — Об’єднаний центр штучного інтелекту. На виконання своїх функцій центр отримає 1,7 млрд доларів протягом 6 років. Організаційно Центр повинен координувати запровадження відповідних технологій у всіх сферах військової діяльності, а також відповідати за комунікацію за цим напрямком з союзниками і науково-технічними центрами.

Таким чином, США активно включаються у технологічні перегони з КНР. Протягом найближчих кількох років спостерігатимуться суттєве збільшення видатків на цю галузь, докладання певних зусиль задля створення американським компаніям конкурентних переваг на міжнародній арені, в першу чергу у сфері телекомунікацій, а також створення перешкод для аналогічної діяльності Китаю, який залишається головним суперником США у боротьбі за світове лідерство.