3 грудня 2012

Досвід європейської та євроатлантичної інтеграції країн Центрально-Східної Європи та Балтії

Україна завжди вважалась часткою Європейського світу – невід’ємною складовою західної цивілізації. Про це яскраво свідчать її історичні зв’язки з Європою, які і сформували сучасну українську націю з її культурою та цінностями. Такі ж зв’язки з Європою мають і інші західнослов’янські народи, які, безумовно, вважають себе європейськими націями.

На жаль, з різних історичних причин Україну було відірвано від Європи та практично насильно інтегровано у зовсім іншу цивілізацію, сформовану колишньою Російською Імперією, а потім і Радянським Союзом. Все це фактично зупинило національний розвиток України, створивши реальну загрозу повного зникнення самобутності української нації в рамках асиміляції з “єдиним радянським народом”. В аналогічній ситуації опинились і інші країни Центрально-Східної Європи (ЦСЄ), які Москва включила до складу Організації Варшавського договору, відірвавши їх від Європи.

Розпад Радянського Союзу та соцтабору призвів до радикальних змін і відкрив підконтрольним Росії країнам шлях до Європи. На сьогоднішній день більшість країн ЦСЄ вже скористалися своїм шансом в рамках інтеграції до НАТО та ЄС. Членами цих організацій вже стали навіть країни Балтії, які свого часу були анексовані Радянським Союзом.

Повернення до Європи є надзвичайно важливим і для України, як єдиний можливий спосіб відродження української нації. В цьому плані може бути корисним вивчення та реалізація досвіду європейської та євроатлантичної інтеграції країн Центрально-Східної Європи та Балтії, які цей шлях вже подолали.

Зокрема, він складався з двох послідовних етапів, а саме: приєднання країн колишнього соціалістичного блоку до НАТО і після того — вступ до ЄС. Ще під час своєї підготовки до членства в Альянсі країни Центрально-Східної Європи та Балтії виконали необхідні процедури з приведення їх політичних, законодавчих та економічних систем у відповідність до європейських стандартів. Таким чином були створені передумови для їх подальшої інтеграції в Європейський Союз, у якого більш широкі вимоги до країн-членів організації. Зокрема, це стосується гарантій для інвестицій в їхні економіки як з колективних фондів ЄС, так і від окремих європейських інвесторів.

Зазначені вище питання особливо актуальні для України сьогодні, коли Росія вживає активні заходи щодо побудови Євразійського союзу та втягування до його складу нашої держави. А це фактично означатиме відновлення колишнього СРСР, а разом з ним і втрату незалежності Україною, яка остаточно буде позбавлена перспективи повноцінного входження до Європи.

З метою широкого інформування громадськості з порушеної проблематики пропонується серія публікацій щодо досвіду європейської та євроатлантичної інтеграції країн Центрально-Східної Європи та Балтії.