21 лютого 2015

Про військові вправи

Про військові вправи громадян треба дбати не для того, щоб вони поневолили тих, хто цього не заслуговує, а для того, щоб насамперед вони самі не потрапили у рабство до інших

Аристотель 384-322 рр. до н. е.

Давньогрецький філософ, учень Платона, вихователь Олександра Македонського.

Цікаві думки Аристотеля про форми державного правління:

Залежно від цілей, які ставлять перед собою правителі держави, Аристотель розрізняв правильні й неправильні державні устрої:

Правильний устрій — такий, яким переслідується загальне благо, незалежно від того, править один, небагато або багато:

  • Монархія (єдиновладдя) — форма правління, за якої вся верховна влада належить монарху.
  • Аристократія (влада кращих) — форма державного правління, за якої верховна влада переходить у спадок родовій знаті, привілейованому прошарку. Влада небагатьох, але більш ніж одного.
  • Політія — Аристотель вважав таку форму найкращою. Вона зустрічається вкрай «рідко і у небагатьох». У політії править більшість на загальну користь. Політія — «середня» форма держави, і «середній» елемент тут домінує в усьому: в моралі — поміркованість, у майні — середній достаток, у владарюванні — середній прошарок. «Держава, що складається із середніх людей, матиме і найкращий державний устрій».

Неправильний лад — лад, за якого переслідуються приватні цілі правителів:

  • Тиранія — монархічна влада, що передбачає вигоди одного правителя.
  • Олігархія — передбачає вигоди заможних громадян. Устрій, за яким влада знаходиться в руках людей багатих і благородного походження [як щодо України?] й складають меншість.
  • Демократія — вигоди незаможних, серед неправильних форм держави Аристотель надавав перевагу саме їй, вважаючи її найбільш прийнятною. Демократією слід вважати такий устрій, коли вільнонароджені й незаможні  складаючи більшість, й утримують верховну владу в своїх руках.

«Відхилення від монархії дає тиранію,
відхилення від аристократії — олігархію,
відхилення від політії — демократію.
відхилення від демократії — охлократію».

За будь-якого державного устрою загальне правило повинно бути наступне: жодному громадянину не слід давати можливість надмірно збільшувати свою політичну силу понад належної міри. Аристотель радив спостерігати за правлячими особами, щоб вони не перетворювали державну посаду на джерело власного збагачення.