18 грудня 2018

Воєнний стан і забезпечення прав людини

Віктор Гвоздь
президент Центру «Борисфен Інтел»,
кандидат військових наук, генерал-лейтенант запасу

 

Введення воєнного стану в Україні викликає вкрай важливе питання гарантування державою прав громадян країни в умовах об’єктивної необхідності їх часткового обмеження в цей складний період.

Порушена проблема набуває особливої актуальності в зв’язку з обранням Україною твердого курсу на вступ до НАТО та ЄС, що вимагає від неї дотримання європейських норм та правил, незважаючи на особливі обставини, пов’язані зі збройною агресією з боку Росії.

Більш того, як вже неодноразово заявляли наші західні партнери, російська військова агресія не може бути виправданням порушень таких норм в Україні, що в повній мірі стосується і прав людини.

В рамках пошуку шляхів вирішення згаданої проблеми, в першу чергу необхідно прояснити та чітко зрозуміти — чим саме обумовлюється потреба введення воєнного стану в державі як у загальному плані, так і в ситуації, що склалася довкола України.

Згідно зі світовим досвідом, головною метою введення воєнного стану є максимальне підвищення можливостей держави з реагування на зовнішні та внутрішні загрози критичного рівня. Зокрема, такі загрози включають:

 • зовнішню агресію у вигляді прямого військового нападу або в різних формах «гібридних» війн;
 • антиурядові виступи та спроби державного заколоту в країні, а також виникнення масових заворушень на різному підґрунті;
 • стихійні лиха, екологічні та техногенні катастрофи із широкомасштабними наслідками.

У випадку реальних проявів наведених загроз, це вимагатиме від керівництва держави здійснення низки заходів кризового реагування, які можуть бути ефективно проведені лише у разі:

 • зосередження всієї повноти влади в країні або її окремих регіонах в руках єдиного військового органу з надзвичайними повноваженнями;
 • забезпечення внутрішньої стабільності та конституційного ладу в країні;
 • концентрації всіх ресурсів держави, необхідних для дій в умовах кризової ситуації.

Саме для цього і вводиться воєнний стан в державі. Звичайно, що реалізація згаданих заходів потребуватиме і певних обмежень прав людини, які визначаються національним законодавством кожної з країн.

Всі ці загрози повністю або частково стоять також і перед Україною. Проявами їх є:

 • продовження Росією агресії проти України, яка фактично вже перейшла з «гібридної» форми у відкрите застосування збройної сили. Свідченням цього став інцидент в Керченській протоці 25 листопада ц. р. Крім того, відмічається зосередження російських військ поблизу кордону України, що супроводжується агресивною риторикою та провокаційними заявами Кремля;
 • діяльність проросійських та різного роду антиукраїнських сил в Україні, яка набуває активізації з наближенням президентських виборів в нашій державі. Саме на результати таких виборів і розраховує Росія, яка сподівається на реставрацію проросійської влади в Україні. При цьому Москва вже виступає з відкритими погрозами щодо можливості втрати Україною її державності, якщо нова українська влада не задовольнить Росію;
 • високий рівень ймовірності виникнення широкомасштабних техногенних та екологічних катастроф у випадку переходу Росії до активних військових дій проти України або здійснення диверсій.

В цілому наведені обставини виправдовують введення воєнного стану в Україні, який, по суті, мав бути застосований ще в 2014 році з початком агресії Росії проти України. В силу певних обставин цього не було зроблено, що стало наслідком як об’єктивних, так і суб’єктивних причин.

Критичний рівень загроз для України виправдовує також і певні обмеження прав людини, пов’язані з введенням воєнного стану. Такі обмеження визначені українським законодавством та широковідомі. Тому не будемо зупинятися на них.

Натомість, в контексті введення воєнного стану в Україні доцільно було б розглянути як діяли у подібних ситуаціях інші країни світу і які наслідки це мало в плані дотримання прав їх громадян.

Так, в ХIХ–ХХ століттях режим воєнного стану вводився більш, ніж у 80 країнах світу, в т. ч.:

 • у США — під час землетрусу у Сан-Франциско в 1906 році, страйку шахтарів у 1914 році, атаки японців на Перл-Харбор у 1941 році та виступів афроамериканців у Детройті в 1967 році;
 • в Канаді — для припинення діяльності сепаратистів у провінції Квебек в 1970 році;
 • в Польщі — з метою придушення руху протесту на чолі з профспілкою «Солідарність» в 1981 році;
 • в Панамі — після вторгнення до країни військ США в 1989 році;
 • в Югославії — в зв’язку з операцією НАТО «Союзна сила» в 1999 році;
 • в Грузії — в результаті нападу з боку Росії в 2008 році;
 • в Таїланді — у відповідь на антиурядові протести в 2014 році;
 • в Туреччині — внаслідок спроби військового перевороту в 2016 році;
 • на Філіппінах — в зв’язку з активізацією діяльності екстремістів.

 

Розглянуті приклади засвідчують факт того, що під час введення воєнного стану права людини обмежувалися у всіх регіонах світу. При цьому рівень таких обмежень залежить від низки чинників, в т. ч.:

 • гостроти та проявів загроз національній безпеці державі;
 • державного ладу в країні та її діючого керівництва;
 • свідомості суспільства країни, духовних цінностей та традицій.

 

Міжнародний трибунал по колишній Югославії було створено резолюцією 827 Ради Безпеки ООН від 25 травня 1993 р.
Цей суд був наділений повноваженнями здійснювати судове переслідування осіб, відповідальних за серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, Женевської конвенції, порушення законів і звичаїв війни, геноцид і злочини проти людяності, скоєні на території колишньої Югославії з 1 січня 1991 року.

В 2017 р. Міжнародний трибунал в Гаазі підтвердив винесений вирок колишньому голові Ради оборони Хорватії генералу Слободану Праляку — 20 років позбавлення волі за звинуваченням в масових військових злочинах проти боснійських мусульман.

 

«Я не військовий злочинець», — заявив Праляк і випив невідому рідину. Генерал помер в лікарні

Так, у випадку введення воєнного стану:

 • в демократичних країнах — обмеження прав їх громадян має тимчасовий та мінімально-необхідний характер. Водночас зберігається певний перелік прав, які не можуть порушуватися в жодному випадку. Як правило, рішення про введення воєнного стану ухвалюється парламентом;
 • в тоталітарних країнах — права людини обмежувалися в повній мірі, в т. ч. незважаючи на реальну необхідність цього. У багатьох випадках не існувало навіть мінімального переліку прав, які не могли порушуватись. Зазвичай воєнний стан вводиться за рішенням диктатора з можливим формальним ухваленням парламентом.

З огляду на обраний курс України вона, очевидно, має дотримуватися і демократичних принципів обмеження та дотримання прав людини в умовах введення воєнного стану в країні. По суті, це вже визначається українським законодавством. Зокрема:

 • рішення про введення воєнного стану ухвалюється Верховною Радою України. При цьому чітко вказуються причини такого рішення, терміни дії воєнного стану та райони країни, де він вводиться, а також відповідний перелік обмежень;
 • Конституція України визначає конкретний перелік прав громадян, які не можуть порушуватись навіть в умовах воєнного стану. Так:
  • не може бути обмежене право на рівність і свободу за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;
  • воєнний стан не скасовує рівність між чоловіками та жінками;
  • громадяни України не можуть позбавлятись громадянства і права змінювати його. Українців не можуть вигнати за межі країни або видати іншій державі, а Україна продовжуватиме гарантувати піклування та захист своїх громадян, які перебувають поза її межами;
  • після введення воєнного стану не можуть порушуватись право на життя, на повагу гідності, свободу та особисту недоторканість;
  • не можуть обмежуватись права надсилати індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатись до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів. У свою чергу ці органи зобов’язані розглядати ці звернення і давати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк;
  • воєнний стан не дає права державі ігнорувати право на житло, закріплене у Конституції України.
 • воєнний стан в Україні введений на обмежений термін і лише в тих регіонах країни, які знаходяться під найбільшими зовнішніми та внутрішніми загрозами.

В зв’язку із зазначеним, на сьогоднішній день основним питанням є чітке виконання всіма органами державної влади та посадовими особами законодавства України та своїх посадових обов’язків.

Крім того, необхідно не допустити можливості використання воєнного стану в Україні будь-якими силами у своїх політичних інтересах, у т. ч. з метою відміни виборів або перенесення їх термінів.

За таких умов введення воєнного стану в Україні призведе до мінімальних обмежень прав українських громадян та фактично не зачепить їх інтересів та повсякденного життя.

В іншому випадку може виникнути реальна загроза гострої внутрішньої кризи в Україні з непередбачуваними наслідками. При цьому вона неминуче буде використана Росією для дезінтеграції України та фактичної ліквідації її державності.