28 січня 2019

Забезпечення безпеки країни у Постмодерному світі

Особливості нової Стратегії Національної розвідки США

 

Керівництво США продовжує ґрунтовно оновлювати комплекс базових документів, що стосуються сфери національної безпеки та оборони країни. Загалом це, так би мовити, стала практика діяльності кожної американської адміністрації. Разом з тим, як ми вже зазначали в попередніх публікаціях, за часів президентства Д. Трампа зміст таких документів принципово інший, якщо їх порівнювати з тими, що були ухвалені попередньою американською владою у 2013–2014 роках.

Це стосується насамперед перегляду супротивників та більш чіткого визначення загроз США, а також намагання Вашингтону продемонструвати тверді наміри стосовно відстоювання своїх інтересів.

…Д. Трамп прагне зберегти Сполучені Штати Америки в ролі провідного центра сили глобального рівня…

І викликане це радикальними трансформаціями, що спостерігаються у світі в процесі формування нової багатополярної моделі міжнародних відносин. Однак, на відміну від попереднього президента США Б. Обами, який фактично погодився з такою моделлю світоустрою, Д. Трамп прагне зберегти Сполучені Штати Америки в ролі провідного центра сили глобального рівня.

 

Саме такі принципи в основі нової редакції Стратегії Національної розвідки США, оприлюдненої в січні ц. р., яка визначає завдання для американського Розвідувального співтовариства на наступні чотири роки. Документ цілком відповідає новій Стратегії національної безпеки США (ухвалена в грудні 2017 року) та помітно відрізняється від попередньої розвідувальної стратегії в редакції 2014 року.

…В оновленій Стратегії Національної розвідки США робиться акцент на змінах стратегічної обстановки у світі…

Так, на той час зусилля Розвідувального співтовариства США в основному були спрямовані на протидію міжнародному тероризму та поширенню зброї масового ураження, на захист американського кіберпростору. Своєю чергою, в оновленій Стратегії Національної розвідки США робиться акцент на змінах стратегічної обстановки у світі, які створюють нові виклики безпеці Сполученим Штатам Америки. Головні серед таких наступні:

  • послаблення міжнародного порядку, що утворився після Другої Світової війни; применшення ролі західних демократичних ідеалів; зростання у західному світі ізоляціоністських тенденцій;
  • зміни у глобальній економіці; неконтрольоване поширення нових технологій, в т. ч. у сферах космічних озброєнь, кібернетики, інформації, біо- та нанотехніки;
  • виникнення нових витоків конфліктів, нестабільності та радикалізму внаслідок посилення соціально-економічної нерівності різних країн, змін у культурних цінностях внаслідок розвитку процесів урбанізації, кліматичних змін та масової міграції;
  • підрив традиційних інститутів через підвищення можливостей впливу окремих осіб чи груп (політичних, етнічних, релігійних) на процеси, які відбуваються в країні.

 

…Вперше в Стратегії Національної розвідки США основними з супротивників визначаються Росія та Китай…

На погляд керівництва США, супротивники все це можуть використати у своїх цілях, в т. ч. і проти Сполучених Штатів Америки. При цьому вперше в Стратегії Національної розвідки США основними з таких супротивників визначаються:

  • Росія, яка намагається зміцнити свої авторитет та вплив на міжнародній арені, що суперечить цілям і пріоритетам США у багатьох регіонах світу;
  • Китай, який модернізує свій військовий потенціал та прагне домінувати в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. В той же час, на думку авторів Стратегії, у США зберігаються можливості для спільної роботи з КНР над питаннями, що становлять взаємний інтерес (зокрема, ядерне роззброєння Північної Кореї).

Поряд з цим у новій редакції Стратегії Національної розвідки США відзначено, що залишилась низка «старих» загроз національній безпеці та інтересам Сполучених Штатів Америки. Такі як: активна діяльність міжнародних терористичних організацій, неконтрольоване поширення зброї масового ураження (в т. ч. ядерної, хімічної і біологічної), можливість її потрапляння до терористів і країн-паріїв, а також перетворення кібернетичного простору на нову арену військових дій.

 

…Посилення «хаосу» у всіх сферах міжнародних відносин суттєво ускладнює роботу американської розвідки у справі забезпечення безпеки та інтересів країни…

Згідно з висновками керівництва Розвідувального співтовариства США, ситуація, що утворилася у світі і якій характерне посилення «хаосу» у всіх сферах міжнародних відносин, суттєво ускладнює роботу американської розвідки у справі забезпечення безпеки та інтересів країни. Своєю чергою, це вимагає, щоб завдання розвідки уточнювалися, методи її діяльності змінювалися, а вся розвідувальна система вдосконалювалася.

Елементи Розвідувального співтовариства США

Для того, щоб усунути перелічені проблеми, пропонується зосередити зусилля на:

  • посиленні інтеграції та поглибленні координації діяльності всіх складових Розвідувального співтовариства США;
  • застосуванні інноваційних підходів у діяльності розвідки;
  • якісній підготовці кадрів;
  • зміцненні співробітництва з партнерами та союзниками Сполучених Штатів Америки.

В той же час наголошується на необхідності підвищити прозорість роботи розвідки з одночасним посиленням захисту критично важливої інформації. На цьому фоні окрему увагу автори документу приділяють внутрішній ситуації в США, яка помітно ускладнилась. А саме — спостерігається тривала невизначеність з ухваленням федерального бюджету, що негативно позначається в т. ч. на фінансуванні американської розвідки. Через таку проблему Розвідувальне співтовариство змушене перерозподіляти свої ресурси з тим, щоб зберегти працездатність та не припиняти реалізацію життєво важливих програм.

 

…Досвід організації і діяльності Розвідувального співтовариства США вкрай цікавий для аналогічних структур України, особливо за сучасних геополітичних умов…

Загалом якщо аналізувати зміст нової редакції Стратегії Національної розвідки США, то можна дійти висновку, що позиції Вашингтону сталі. Тобто, аби як змінювалася система міжнародних відносин, але повинно бути збережене американське лідерство у світі. Саме на це і налаштовується діяльність Розвідувального співтовариства США. А головними своїми супротивниками Сполучені Штати Америки вважають Китай і Росію.

В той же час керівництво США переконане, що необхідно вдосконалити роботу всієї системи Національної розвідки країни, щоб привести її у відповідність до умов нового Постмодерного світу. Це стосується передусім забезпечення Розвідувальному співтовариству США здатності функціонувати у складній та важкопрогнозованій ситуації, що утворилася у сучасній системі міжнародних відносин.

Досвід організації і діяльності Розвідувального співтовариства США вкрай цікавий для аналогічних структур України, особливо за сучасних геополітичних умов. Тому відповідним органам, що відповідають за національну безпеку і розвідувальне забезпечення системи національної безпеки України, слід уважніше вивчати досвід США. А про можливі способи вдосконалення цієї справи, про приведення усієї системи забезпечення національної безпеки у відповідність до сучасних вимог та про рекомендації щодо побудови розвідувального співтовариства України йдеться в моїй монографії «Історичні, правові і політичні аспекти розвідувальної діяльності держави».