13 жовтня 2015

Спеціальний випуск «Гібридні війни» як продовження «гібридної політики», 2015 рік

Спеціальний випуск «Гібридні війни» як продовження «гібридної політики» підготовлений аналітиками та експертами Незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень «Борисфен Інтел» під загальною редакцією віце-президента Центру, кандидата військових наук, доцента, генерал-лейтенанта запасу Юрія Радковця.

 

Зважаючи на російську анексію території Автономної Республіки Крим і збройну агресію Росії на сході України, провідні як західні, так і українські політологи та аналітики знову «відкрили» для себе поняття «гібридної війни» або «гібридних» способів (методів) організації і ведення збройної агресії однієї країни проти іншої (або інших).

Але ж феномен «гібридної війни» зовсім не новий. Це не є «революційна новина», оскільки і з давньої, і з недавньої історії відомо багато її прикладів. І хоча кожна складова «гібридної війни» по суті не нова і використовувалася майже в усіх війнах минулого, однак неординарними є: остаточна невизначеність змістовності, спрямованості і взаємозв’язку цих складових; висока ступінь непередбачуваності, динамізму та гнучкості в послідовності їх застосування; провокаційність, підступність та цинізм характеру їх дій, а також зростання ваги інформаційного, економічного, енергетичного та інших аспектів. Причому ці аспекти у ряді випадків постають переважаючими самостійними складовими і є не менш важливими, ніж військовий (силовий).

Без сумніву, що з часом та розвитком нових (високих) технологій «гібридна війна» зазнала безліч модернізацій та трансформацій, і сьогодні це повноцінна війна – «гібридна» за формою та «асиметрична» за змістом, стаючи при цьому дедалі більше загрозливою та важко розпізнаваною. Саме тому російські анексія Криму та агресія на сході України стали новим поштовхом для аналізу та оцінки феномену сучасної «гібридної війни» авторитетними як українськими, так і західними експертами.

Аналіз експертами Незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень «Борисфен Інтел» наявних матеріалів показав, що в них  досить аргументовано, глибоко та професійно проаналізовано феномен суто «гібридної війни» («гібридного миру»), визначено її передумови, етапи розвитку і складові (у т. ч. інформаційної, економічної та енергетичної), наголошено на зростанні ролі і місця невоєнних методів тиску на противника та на застосуванні щодо нього «асиметричних заходів». У цьому контексті необхідно розрізняти ці складові, тож, можливо, доречно користуватися термінами «гібридна інформаційна війна», «гібридна економічна війна» та «гібридна енергетична війна».

Загальновідоме співвідношення категорій «війни» і «політики» свідчить, що «…війна є продовження політики іншими засобами». За сьогоднішніх умов практичного використання Російською Федерацією проти України технологій і механізмів «гібридної війни» («гібридного миру») логічним постає запитання: а в чому ж тоді полягають суть, змістовність та спрямованість «гібридної політики» Російської Федерації стосовно України та країн пострадянського простору, країн-членів та партнерів Європейського Союзу і НАТО, а також інших країн Заходу? І взагалі, яке сьогодні можна надати визначення поняттю (категорії) «гібридна політика»?

Разом з тим в усіх проаналізованих роботах не надано визначення основоположного поняття «гібридної політики», а також оцінки цього феномена, похідні вже від якого є «гібридна війна» та «гібридний мир». У цьому контексті ці дослідження вважаються не зовсім завершеними.

Саме тому у своїх дослідженнях експерти «Борисфен Інтел» зосередили головну увагу на структурно-функціональній цілісності складної системи таких суспільно-політичних факторів (аспектів) як «політика», «війна», «мир», «безпека», «загрози», «супротивник», «союзник» тощо та інформаційних зв’язках між ними. Тобто ми використали системно-структурний підхід до змістовності та спрямованості, а також елементи когнітивного моделювання, оцінюючи взаємозв’язки практичних заходів Російської Федерації в рамках реалізації її політики останніх десятиліть щодо Європейського Союзу, НАТО та США, а також країн пострадянського простору одразу після розвалу Радянського Союзу та проголошення ними незалежності.

За результатами роботи було визначено поняття «гібридної політики», а також констатовано, що це є категорія геополітична. З огляду на це зроблено висновок, що в геополітичних планах та проектах Російської Федерації сьогодні дедалі більше превалює її національна геополітика та дещо видозмінене право сили. Тобто геостратегія сучасної Росії пріоритетне спрямована на забезпечення суто її національних інтересів.

В інших матеріалах спеціального випуску експерти «Борисфен Інтел» на прикладі російської анексії Криму та воєнної агресії на сході України діляться результатами досліджень щодо особливостей феномену «гібридної війни» та «гібридного миру»: їх стратегій, нових технологій та механізмів підготовки і проведення (у т. ч. інформаційних, економічних та енергетичних), розглядається ряд можливих варіантів прихованої («гібридної») агресії Росії проти України та інше.

 

Незалежний аналітичний центр геополітичних досліджень «Борисфен Інтел» не претендує на остаточну завершеність дослідження з визначеної тематики і готовий до проведення плідної дискусії, зокрема на нашому сайті або в рамках «круглих столів» на цю та інші актуальні теми з питань розвитку геополітики України.

 

Журнал видається українською та англійською мовами, матеріали не дублюються на сайті
Незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень «Борисфен Інтел».

Придбати журнал можна в друкованому або електронному вигляді:

Цей матеріал платний

120.00 грн

Авторизуватись для доступу до куплених матерiалiв