9 січня 2018

Китай (中国) сьогодні

Основні тенденції та події у розвитку ситуації в Китаї та довкола нього в 2018 році

 

І. Головні напрями дій керівництва КНР з реалізації стратегії розвитку країни

Керівництво КНР демонструє тверді наміри щодо продовження курсу реформ, який був визначений у ході ХІХ з’їзду Комуністичної партії Китаю (КПК) восени минулого року. За словами Голови КНР, Генерального секретаря КПК Сі Цзіньпіна у новорічному зверненні до китайського народу, 2018 рік матиме найважливіше значення для Китаю як початковий етап у реалізації стратегічних планів виведення країни на якісно новий етап її історичного розвитку. Насамперед серед таких планів Голова КНР назвав побудову в країні соціалізму з китайською специфікою та середньозаможного суспільства, а також закріплення провідної ролі Китаю у світі.

Крім того, до основних завдань китайського уряду було віднесено питання остаточного вирішення проблеми бідності в країні вже до 2020 року. В цьому зв’язку особлива увага буде приділена сільським жителям у віддалених районах КНР, які все ще знаходяться у вкрай важкому положенні. Як відмітив Сі Цзіньпін, досягнення згаданої мети стане важливою справою як для китайської нації, так і для всього людства.

За поглядами Голови КНР, можливість подальших успіхів у розвитку країни демонструють вже досягнуті результати, в т. ч. збільшення обсягів ВВП у 2017 році до 12,3 трлн дол. США, створення понад 13 млн нових робочих місць, охоплення базовим медичним страхуванням близько 1,35 млрд громадян, а також виведення із-за межі бідності близько 10 млн сільських жителів.

В той же час Сі Цзіньпін визнав недоліки у діяльності уряду країни за рядом важливих напрямів, у т. ч. в сферах підвищення ефективності роботи промисловості, соціального забезпечення населення, медицини та освіти, а також захисту природного середовища.

Новорічне звернення Голови КНР Сі Цзіньпіна до китайського народу

Виходячи з основних завдань, які стоять перед Комуністичною партією та урядом Китаю, у 2018 році ключовими подіями у політичному житті країни стануть:

 • 2-й пленум ЦК КПК 19-го скликання в січні ц. р. Передбачається обговорення пропозицій щодо внесення поправок до Конституції Китаю, а також заслуховування звіту Центральної комісії КПК по перевірці дисципліни, визначення завдань з покращення партійного стилю та створення непідкупного апарату;
 • 1-а сесія Всекитайських зборів народних представників (парламенту) КНР 13-го скликання в березні ц. р. На зборах буде обраний новий склад парламенту та ухвалені керівники вищих органів виконавчої влади.

 

ІІ. Стратегічна ініціатива КНР «Пояс і шлях» у контексті китайських та регіональних інтересів

У 2018 році реалізація стратегічної ініціативи «Пояс і шлях» залишатиметься одним із пріоритетів діяльності керівництва КНР. В цьому зв’язку головна увага китайського уряду буде приділятись реалізації угод, укладених в травні минулого року під час Форуму з міжнародного співробітництва у рамках «Поясу і шляху» та в інших дво- та багатосторонніх форматах. Загалом протягом 2017 року Китай підписав понад 100 таких угод з 86 країнами та міжнародними організаціями.

Крім того, будуть продовжені кроки за такими ключовими напрямами як розвиток виробничих потужностей, сприяння збільшенню обсягів взаємної торгівлі та інвестицій, нарощування потужностей комунікаційних систем і сполучення інформаційних просторів країн-учасниць китайської ініціативи, а також об’єднання спільних зусиль у проведенні наукових досліджень та розвитку сучасних технологій.

Економічний розвиток в рамках ініціативи «Пояс і шлях» в 2017 році

Окрема увага сторін приділятиметься подальшому розширенню мережі транспортних комунікацій із Азіатсько-Тихоокеанського регіону до Європи. На сьогоднішній день суттєвим досягненням у вирішенні даного питання є відкриття близько 60 залізничних маршрутів між Китаєм та Європою, які з’єднують 35 китайських міст з 34 іноземними містами, 12 з яких знаходяться в країнах Європейського Союзу.

За шість років з початку реалізації проекту вантажних залізничних перевезень між Китаєм та Європою в обох напрямках було відправлено 6235 потягів, в т. ч. 3271 — у 2017 році. При цьому значно розширився асортимент товарів, що перевозяться. У 2018 році китайська залізнична корпорація China Railway планує відправити до Європи 4000 потягів.

 

ІІІ. Інші тенденції та події, що позначаються на ситуації в Китаї та довкола нього

3.1. Політика. Розвиток міжнародного співробітництва КНР

Згідно зі стратегічними планами зміцнення міжнародних позицій Китаю та посилення його ролі у світі, у 2018 році передбачається продовження послідовних кроків з реалізації концепції просування дипломатії великої держави з китайською специфікою. Виходячи з цього головні зусилля КНР у зовнішній сфері будуть спрямовані на побудову нових міжнародних відносин на основі довіри та взаємовигідного співробітництва між усіма народами і країнами. За рахунок такого підходу Китай сприятиме формуванню єдиного світу зі спільною долею для всього людства.

Насамперед дії КНР з досягнення згаданих цілей включатимуть підтримку процесів глобалізації світової економіки, поглиблення співробітництва в рамках китайської ініціативи «Пояс і шлях» та розширення її географії, зміцнення зв’язків з іншими країнами як на двосторонньому рівні, так і у різних міжнародних форматах. У наведеному контексті протягом 2018 року основними дипломатичними заходами КНР стануть Боаоський Азіатський форум, саміт ШОС, форум Китайсько-африканського співробітництва, а також Міжнародна виставка-ярмарок імпортно-експортних товарів (CIEF).

Водночас КНР продовжуватиме проведення послідовної політики з реалізації принципу «Одного Китаю» в інтересах об’єднання країни. В цьому зв’язку Пекін всебічно сприятиме розширенню та поглибленню обмінів і співробітництва між материковим Китаєм та Тайванем у різних сферах та між різними колами суспільств. Разом з тим КНР рішуче протидіятиме всім спробам зовнішньої підтримки незалежного Тайваню.

 

3.2. Економіка. Окремі аспекти економічної ситуації в КНР

Виходячи з позитивних результатів, досягнутих Китаєм в економічній сфері у 2017 році, уряд країни планує продовжити обраний курс розвитку національної економіки з урахуванням поточних змін. Основні напрями дій в цій сфері були уточнені в ході Центральної наради по економічній роботі в грудні минулого року і включатимуть:

 • поглиблення структурної реформи економічного комплексу країни. Одним із основних завдань в цій сфері є ліквідація надлишкових потужностей. У минулому році Китай досяг намічених цілей, скоротивши виробничі потужності у сталеливарній і вугільній промисловості на 50 млн та 150 млн тонн відповідно. Крім того, були знижені боргові навантаження та накладні витрати підприємств. У 2018 році зусилля керівництва КНР з реалізації наведених планів будуть доповнені заходами з підвищення якості китайської економіки;
 • збереження жорсткого контролю над фінансовим ринком. У 2017 році були здійснені реальні кроки з подолання найбільш розповсюджених порушень у фінансовій сфері. Так, за недотримання фінансових правил була піддана штрафам значна кількість банків, страхових та фінансових компаній, а також інших установ. З огляду на важливість даного питання, уряд КНР продовжуватиме рішучу боротьбу із незаконною діяльністю у фінансовому секторі;
 • вдосконалення системи регулювання ринку нерухомості. У минулому році завдяки введенню обмежень на придбання нерухомості владі КНР вдалось добитися «охолодження» цього сегменту китайського ринку, що сприяло вирішенню проблеми перевиробництва у будівельній сфері. Для закріплення досягнутих результатів будуть здійснюватися заходи з побудови довгострокового механізму регулювання ринку нерухомості та його стабілізації за рахунок забезпечення оптимального балансу між попитом і пропозиціями;
 • прискорення процесу реформування державних підприємств. У 2017 році 69 % державних підприємств центрального підпорядкування були переведені на змішану форму власності. Протягом поточного року влада КНР продовжуватиме заходи із залучення приватних інвестицій до державного сектору, що матиме на меті як підвищення ефективності його роботи, так і сприяння проведенню структурної реформи економічного комплексу країни;
 • підвищення рівня відкритості китайської економіки. З цією метою у наступному році планується подальше нарощування обсягів імпорту та зниження мит на низку імпортних товарів, що сприятиме збалансуванню зовнішньої торгівлі. Крім того, уряд країни має намір розширити повноваження експериментальних зон вільної торгівлі, а також відкрити мережу вільних портів;
 • посилення боротьби із забрудненням навколишнього середовища. Протягом наступних трьох років пріоритетні завдання уряду КНР у цій сфері включатимуть перехід на екологічно чисті джерела енергії, введення більш жорсткого контролю над забрудненнями, а також підвищення відповідальності за порушення екологічних норм.

 

Значна увага уряду КНР приділяється також розвитку сільського господарства. Так, під час засідання Центральної наради по роботі на селі наприкінці минулого року були відмічені значні успіхи у забезпеченні країни основними видами продовольства. Зокрема, у 2017 році валовий збір зернових у КНР досяг 617,9 млн тонн, що стало одним із найбільших показників за рівнем врожайності. Згідно з висновками китайського уряду, стабільна ситуація у сільському господарстві заклала основу для загального покращання соціально-економічної ситуації в країні.

Голова КНР Сі Цзіньпін та прем'єр Лі Кецян
під час засідання Центральної наради по роботі на селі наприкінці 2017 року

В той же час, було констатовано збереження низки проблем в аграрному секторі країни, основними з яких є: нерівномірний розвиток міських і сільських районів, низький рівень продуктивності праці, недостатня конкурентна спроможність китайської сільськогосподарської продукції на світовому рівні, а також обмеженість можливостей подальшого росту доходів селян.

З урахуванням наведених обставин були намічені основні завдання та цілі стратегії розвитку сільської місцевості, які передбачають:

 • до 2020 року — розробку конкретного плану політичних, економічних та фінансових заходів (рішень та кроків) із системної та інноваційної модернізації сільського господарства країни;
 • до 2035 року — досягнення рішучого прогресу у практичній реалізації згаданого плану;
 • до 2050 року — побудова сільського господарства нового типу на рівні найбільш розвинутих країн світу.

За оцінками Міністерства промисловості та інформатизації КНР, виконання наведених планів дозволить забезпечити стабільний економічний розвиток Китаю, а також перетворити його на найбільш потужну торговельну державу у світі.

 

3.3. Питання безпеки та силові структури

Ситуація довкола Корейського півострова. З огляду на збереження твердих намірів керівництва КНДР щодо продовження реалізації ракетно-ядерної програми країни, ситуація в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні набуватиме подальшого загострення. Так, США та їх партнери нарощуватимуть тиск на Північну Корею, що викликатиме посилення агресивності Пхеньяну. При цьому обидві сторони підвищуватимуть свою військову активність в АТР. Така ситуація викликатиме неоднозначну реакцію Китаю, який з одного боку також нарощуватиме тиск на КНДР з питань її ракетно-ядерної програми, а з іншого — демонструватиме негативне ставлення до військової активності США в регіоні.

В свою чергу, Росія і надалі використовуватиме згадані проблеми у своїх цілях з метою провокування конфлікту між США та КНДР і Китаєм. Виходячи з цього Москва намагатиметься будувати відносини стратегічного партнерства з КНР на антиамериканській основі, що відволікатиме увагу світової спільноти від українського питання. Наслідком такої політики Росії поставатиме підвищення загрози загострення військового протистояння в АТР.

 

Діяльність Китаю у військовій сфері. Виходячи з геополітичних інтересів КНР, а також посилення напруженості в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, керівництво Китаю продовжуватиме послідовні заходи з нарощування бойового потенціалу національних збройних сил. Так, у ході мобілізаційних зборів, проведених Центральною військовою радою КПК 3 січня ц. р. з приводу початку нового навчального періоду НВАК, Голова КНР Сі Цзіньпін поставив завдання щодо посилення бойової підготовки військ та забезпечення готовності збройних сил до отримання рішучої перемоги над будь-яким противником.

З цією метою передбачається продовження комплексної реформи Народно-визвольної армії Китаю, в т. ч. здійснення заходів щодо оптимізації її бойового та чисельного складу з підвищенням ролі високомобільних сил, авіації, флоту та ракетних військ. Крім того, окрема увага приділятиметься посиленню китайської військової присутності в районах спірних островів та на важливих транспортних комунікаціях в АТР.

Лідер КНР, Голова Центральної військової ради КПК Сі Цзіньпін інспектує війська,
3 січня 2018 року

3.4. Наука та технології

У 2018 році в Китаї триватиме реалізація широкого спектру науково-технічних програм у сферах освоєння космосу, введення в експлуатацію сучасних пасажирських та транспортних літаків власної розробки та виробництва, розвитку комп’ютерних технологій та створення різних систем штучного інтелекту, освоєння нових видів палива, а також проведення океанологічних та арктичних досліджень.

 

Програми Китаю у сфері освоєння космосу, заплановані на наступні 5 років

Протягом поточного року Китайська корпорація аерокосмічної науки і техніки (CASC) планує провести 35 пусків космічних ракет, що стане найбільшим показником в її історії. Зокрема, будуть здійснені пуски ракети-носія важкого типу «Чанчжен-5» («Великий похід-5») та нової ракети-носія «Куайчжоу-11» («Швидкий челн-11») на твердому паливі, а також виведені в космос місячний зонд «Чан’е-4» (має сісти на зворотну сторону Місяця), супутник дистанційного зондування земної поверхні з високим розрізненням «Гаофень-7» та 18 супутників системи космічної навігації «Бейдоу-3» з пріоритетним охопленням країн вздовж «Поясу і шляху».

 

Водночас у 2018 році планується розгортання виробництва нового високошвидкісного турбогвинтового ближньомагістрального літака нового покоління «Сіньчжоу-700». Випуск компонентів літака вже налагоджено на авіабудівних підприємствах китайських корпорацій AVIC Aircraft та AVIC SAC Commercial Aircraft Co. у містах Сіань та Шеньян. Літак повністю розроблений китайськими спеціалістами та відповідає сучасним вимогам, у т. ч. розрахований на 80–85 пасажирських місць, має злітну вагу 27,6 тонн та максимальне комерційне завантаження 8,6 тонн. На сьогоднішній день 11 клієнтів вже розмістили замовлення на 185 літаків згаданого типу. Перший політ літака «Сіньчжоу-700» планується у листопаді 2019 року, а в 2021 році літак має пройти сертифікацію та надійти на ринок.

 

Планується також продовження активних заходів з освоєння нових видів палива. Зокрема, згідно з програмою Управління у справах енергетики КНР, до 2020 року споживання геотермальної енергії в країні буде доведено до 70 млн тонн вугільного еквіваленту за рік. Крім того, у місті Ухань (адміністративний центр провінції Хубей, Центральний Китай) розпочинається спорудження першого в КНР промислового парку по розробці та виробництву водневих паливних елементів для транспортних засобів. Загальний обсяг інвестицій в цей проект становить 1,75 млрд дол. США.

 

В рамках розвитку міжнародного співробітництва в сфері геофізичних досліджень в листопаді 2018 року у китайському місті Децін (провінція Чжецзян, Східний Китай) планується проведення першого Всесвітнього конгресу ООН по геоінформації. В ході заходу будуть розглянуті та продемонстровані ключові світові досягнення в сфері топографії та геоінформації, а також обговорені перспективи співпраці за цими напрямами.

 

ІV. Плани та перспективи співробітництва між КНР і Україною

Відновлення позитивної динаміки у розвитку співробітництва між Китаєм та Україною в 2017 році створило сприятливе підґрунтя для подальшого поглиблення взаємодії двох країн. Так, у поточному році заплановано продовжити реалізацію вже започаткованих проектів та розширити співпрацю сторін за низкою нових напрямів. Зокрема, передбачається:

 • продовження двостороннього діалогу на всіх рівнях. Триватимуть контакти між урядами двох країн та державними установами, органами місцевого самоврядування, великими корпораціями і компаніями, представниками середнього і малого бізнесу, а також науки, освіти, медицини, культури та молодіжних обмінів;
 • збільшення обсягів двосторонньої торгівлі. Протягом минулого року обсяги торгівлі між КНР та Україною зросли на майже 15 % до 5,6 млрд дол. США. Виходячи з об’єктивних обставин, у 2018 році згадані показники можуть суттєво зрости. Підґрунтя для цього створюють досягнуті домовленості щодо нарощування експорту української сільськогосподарської продукції до Китаю, насамперед соняшникової олії, молочної та кондитерської продукції, а також соків та дитячого харчування;
 • участь КНР у розвитку української інфраструктури. У поточному році будуть продовжені роботи зі спорудження зернового терміналу в українському порту «Південний» та поглиблення його акваторії. Крім того, розпочнеться реалізація проектів будівництва/реконструкції низки автомобільних шляхів, у т. ч. Київ–Харків–Довжанський та Стрий–Тернопіль–Кіровоград–Знаменка, а також об’їзної дороги довкола Житомира. На перспективу планується також залучення КНР до спорудження четвертої (Подільсько-Вигуровської) лінії метро у Києві та нової об’їзної дороги довкола столиці України;
 • поглиблення культурних зв’язків між Китаєм та Україною. У 2017 році китайсько-українське співробітництво у культурній сфері мало особливо активний характер, що було викликано святкуванням 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між двома країнами. В свою чергу, це стало каталізатором посилення інтересу китайського суспільства до України, що створило основу для інтенсифікації міжлюдських контактів. У 2018 році такі контакти набуватимуть подальшого розширення і сприятимуть зближенню народів двох країн та посиленню кооперації між ними у всіх можливих галузях.