24 листопада 2014

Стратегія і тактика гібридних війн в контексті військової агресії Росії проти України

1. Причини і особливості «гібридних воєн»

2. Етапи типової «гібридної війни»

  2.1 Етап перший —  підготовчий

  2.2 Етап другий —  активний

  2.3 Етап третій —  заключний

3. «Гібридна війна» Росії проти України

  3.1 Перший етап війни РФ-Україна

  3.2 Другий етап війни РФ-Україна

4. Основні висновки

Резонансні світові події останніх років, зокрема, революційні зміни влади та збройні конфлікти в країнах Північної Африки, Близького Сходу та колишнього СРСР свідчать про появу нових форм і методів, до яких вдаються провідні держави, намагаючись досягти своїх зовнішньополітичних цілей і владнати міждержавні розбіжності.

Так, на заміну класичним військовим агресіям, коли застосовуються збройні сили, приходять так звані «гібридні війни». Вони мають прихований характер та спостерігаються, переважно, у політичній, економічній, інформаційній і спеціальній сферах. Військо для вирішення окремих завдань залучається в невеликій кількості. Суттю такого підходу є зміщення центру зусиль з фізичного знищення супротивника в рамках масштабної війни до вживання засобів «м’якої сили» проти країни-супротивника з метою дезінтеграції та зміни її керівництва, включення до сфери свого впливу.

1. Причини і особливості «гібридних воєн»

При цьому, характерні особливості «гібридних війн» наступні: агресія без офіційного оголошення війни; приховування країною-агресором своєї участі в конфлікті; широке використання нерегулярних збройних формувань (в т. ч. під прикриттям мирного населення); нехтування агресором міжнародними нормами ведення бойових дій та чинними угодами і досягненими домовленостями; взаємні заходи політичного та економічного тиску (за формального збереження зв’язків між двома країнами); широка пропаганда та контрпропаганда з застосуванням «брудних» інформаційних технологій; протистояння у кібернетичному просторі.

Сьогодні тема «гібридних війн» вже широко висвітлюється у ЗМІ, а також є предметом спеціальних досліджень. Зокрема, такі дослідження проводились відомими експертами світового рівня, в т. ч. Френком Гофманом, Деніелом Ласіком, Джорджем Девісом та Девізом Кілкалленом (США), а також Френком ван Каппеном (Нідерланди).

Оскільки Росія розв’язала військову агресію проти України, то необхідно зайвий раз звернутися до зазначеної тематики і узагальнити вже зроблені висновки та надані оцінки, врахувавши при цьому нові чинники у розвитку обстановки, спрогнозувати дії Російської Федерації щодо нашої держави та країн демократичного вибору колишнього СРСР.

У зв’язку з цим доцільно розпочати з причин виникнення самої концепції «гібридних війн» та пояснити, чому саме вона активно використовується різними країнами для досягнення своїх цілей.

Ракетний комплекс «Іскандер-М»
Головна причин виникнення самої концепції “гібридних війн” — поява нових потужних видів зброї
На фото ракетний комплекс «Іскандер-М»

Головною з таких причин є наявність нових потужних видів зброї (в т. ч. масового знищення), що робить класичні війни вкрай небезпечними, як для самого агресора, так і для всього світу. Адже це призведе до масових жертв серед мирного населення, з’являться масштабні потоки біженців, руйнуватимуться транспортні та промислові інфраструктури (включно з критично-небезпечними ядерними та хімічними об’єктами), розірвуться існуючі торгівельно-економічні зв’язки тощо.

Не менш важливим чинником є також бажання агресора применшити свою роль у розв’язанні конфліктів задля уникнення санкцій з боку інших країн та міжнародних організацій, а також для недопущення втрати свого авторитету та позицій на світовій арені.

Ще однією причиною відмови від масштабного застосування військової сили є намагання країн-агресорів встановити свій контроль над об’єктами агресії (в т. ч. інтегрувати їх до своїх політичних, економічних та безпекових систем) без надмірних для них збитків, що можуть зашкодити нападникам у реалізації власних геополітичних та економічних інтересів.

В той же час ведення «гібридної війни» потребує наявності або створення певних обов’язкових передумов внутрішнього та зовнішнього характеру.

Насамперед, країна-агресор повинна мати сильну та дієву владу, спроможну, незважаючи на існуючі проблеми, згуртувати громадськість довкола єдиної національної ідеї. Це — по-перше.

По-друге, для успішного застосування методів «гібридної війни» у агресора має бути перевага над супротивником у військовій, економічній та інформаційній сферах, що надаватиме йому необхідні важелі тиску (впливу) на об’єкт агресії, виснажуватиме цей об’єкт морально-психологічно та економічно.

По-третє, успіх у «гібридній війні» з об’єктом агресії можливий лише за умов слабкості його влади, міжнародної ізоляції, розколу у суспільстві, деградації економіки, а також зниження дієздатності та деморалізації силових структур.

У будь-якому випадку країна-агресор має бути готовою до відсічі з боку об’єкта агресії, а також до того, що останній матиме підтримку інших країн та міжнародних організацій (в т. ч. в плані надання політичної, економічної, інформаційної та військової допомоги і запровадження санкцій проти агресора).

2. Етапи типової гібридної війни»

З урахуванням вищенаведеного, а також наявного досвіду, типова «гібридна війна» складається з трьох основних етапів: підготовчого, активного та завершального.

2.1 Етап перший — підготовчий

На підготовчому етапі (який може тривати кілька років) керівництвом країни-агресора, за активного залучення спецслужб, вживаються заходи з формування ідеологічних, політичних та військових передумов майбутньої агресії. Ці заходи включають:

зміцнення системи державної влади в країні, включно з посиленням контролю над усіма сферами її життєдіяльності;

ідеологічну обробку власного населення задля об’єднання довкола ідей націоналізму, великодержавного шовінізму, захисту так званих «національних цінностей та інтересів», боротьби з «зовнішнім ворогом» та в умовах «обложеної фортеці» тощо, а також максимальне послаблення опозиції у всіх її проявах;

Нещодавно соціологи ВЦВГД запитали громадян Росії, чи бачать вони необхідність у військовій підтримці бійців південного сходу
Інфографіка http://www.aif.ru/

захоплення інформаційного простору країни-супротивника та використання його у своїх інтересах для формування у суспільстві відповідного настрою;

руйнація державної влади країни-об’єкта агресії, в т.ч.: підкуп впливових урядовців, політичних діячів та керівництва силових структур; просування агентів впливу на посади у державних органах влади; розпалювання протистояння між різними політичними силами та встановлення контролю над ними (в першу чергу, з числа ідеологічно близьких і корумпованих партій та рухів);

внесення розколу серед населення країни-супротивника шляхом стимулювання внутрішніх суперечностей політичного, міжнаціонального та міжрелігійного характеру (зокрема, в рамках створення та підтримки різних партій, рухів та організацій відповідного, в т. ч. екстремістського спрямування);

всебічне послаблення країни-об’єкта агресії, підрив довіри населення до влади, а також поширення протестних та сепаратистських настроїв у суспільстві у спосіб провокування соціально-економічних та інших проблем (в т. ч. шляхом застосування елементів торгівельно-економічних та енергетичних війн);

дискредитацію зовнішньої та внутрішньої політики країни-супротивника, нав’язування її керівництву та населенню певних ідей та цивілізаційних цінностей шляхом проведення активної інформаційної кампанії із застосуванням спеціальних методів «зомбування» суспільства з широким залученням як державних, так і неурядових організацій.

2.2 Етап другий - активний

На активному етапі (як правило, триває до року) проводиться прихована агресія проти обраної країни з метою безпосередньої реалізації поставлених цілей. Для цього передбачаються наступні кроки:

в країні-об’єкті агресії створюються незаконні збройні формування з представників місцевих антиурядових сил, до них залучаються співробітники спецслужб, найманці та бойовики;

Незаконні збройні формування втрачають підтримку місцевого населення на Донбасі
Незаконні збройні формування втрачають підтримку місцевого населення на Донбасі
Фото http://vesti-ua.net/

в країні провокується внутрішній конфлікт на політичній, соціально-економічній, конфесійній та міжнаціональній основі, а також стимулюються процеси його переростання в масові виступи населення, акції громадської непокори, безлад та сутички демонстрантів з правоохоронними органами;

позиціюються (призначаються) лідери акцій протесту з числа представників опозиційних політичних сил загальнодержавного або місцевого рівнів, а також ними створюються альтернативні «органи влади»;

учасники акцій протесту захоплюють (в т. ч. за участю незаконних збройних формувань та спецслужб країни-агресора) урядові будівлі та важливі об’єкти транспортної і промислової інфраструктури, а також блокують діяльність силових структур (включно з використанням мирних жителів у вигляді «живих щитів»);

на територію країни-об’єкта агресії вводяться регулярні збройні сили агресора під виглядом місцевих збройних формувань («загонів самооборони», «ополченців» тощо) з метою допомогти опозиції та сепаратистам захопити владу в державі або в її окремих регіонах. При цьому можлива прихована участь регулярних збройних сил країни-агресора у бойових діях на боці супротивників чинного уряду країни-об’єкта агресії;

проводяться масштабні інформаційні кампанії з підтримки антидержавних сил в країні-об’єкті агресії, а також з дискредитації дій її керівництва щодо забезпечення конституційного ладу в державі.

2.3 Етап третій - заключний

На завершальному етапі (тривалість необмежена) агресором проводиться наступна робота щодо закріплення своїх позицій в країні-об’єкті агресії:

надається всебічна підтримка новій (колишній опозиційній) владі в країні-об’єкті агресії або сепаратистським режимам в її окремих регіонах (включно зі створенням органів влади та силових структур сепаратистів);

надається допомога у проведенні «референдумів» про спрямованість зовнішнього та внутрішнього курсу країни-об’єкта агресії, статус її регіонів, тощо, а також у проведенні «виборів» центральних та місцевих (в т. ч. сепаратистських) органів влади;

легалізуються самопроголошені державні утворення в країні-об’єкті агресії, затягуються процеси врегулювання ситуації на її території під виглядом посередницької участі у мирних переговорах. При цьому, країна-агресор жодним чином не визнає себе стороною конфлікту;

створюються умови для забезпечення військової присутності агресора в країні-об’єкті агресії на довготривалій/постійній основі (в вигляді «миротворчих сил» або збройних формувань сепаратистів), а також для реалізації інших, в т. ч. економічних інтересів.

Розпочинаючи з другої половини 90-х років минулого століття, елементи та технології концепції «гібридних війн» застосовувались Росією у Придністров’ї, Абхазії, Південній Осетії та Нагірному Карабасі, а також США, НАТО і ЄС — в Косові, Іраку, Лівії та Сирії. З початку 2000-х років аналогічний сценарій активно використовується Російською Федерацією також і щодо України (в рамках встановлення російського контролю над пострадянським простором під гаслом побудови «російського світу»).

3. «Гібридна війна» Росії проти України

Головна мета РФ щодо України — послабити та децентралізувати нашу державу, привести до влади проросійське, підконтрольне Росії керівництво, зірвати її європейський курс, повернувши Україну під контроль Російської Федерації. При цьому стратегія та тактика дій Москви проти України включає послідовні кроки з реалізації розглянутих вище підходів.

3.1 Перший етап війни РФ-Україна

Так, на першому (підготовчому) етапі — з початку 2000-х років до середини 2013 року, такі дії включали:

у період другого президентського терміну Л. Кучми — посилення російського впливу на керівництво України та проведення через нього вигідних для Росії рішень. Наслідком цього стала відмова української влади від курсу на вступ до НАТО та ЄС (у 2003 році після так званого «кольчужного скандалу»), а також «визначення» «спадкоємцем» Л. Кучми ставленика Росії В. Януковича. Однак через «помаранчеву» революцію Росія не досягла бажаного;

Посилення російського впливу на керівництво України
Посилення російського впливу на керівництво України та проведення через нього вигідних для Росії рішень
Фото http://polittech.org/

за президентства В. Ющенка — проведення масштабних заходів щодо дискредитації ідей «помаранчевої» революції, а також керівництва України та його європейського і євроатлантичного курсу; дестабілізація обстановки в Україні та поглиблення розколу в українському суспільстві на прихильників Заходу і Росії; підрив української економіки скороченням торговельно-економічних зв’язків з Російською Федерацією та використанням енергетичного чинника в якості інструменту тиску на Україну (в т. ч. у рамках т. зв. «газових війн»). Це створило передумови для перемоги В. Януковича на президентських виборах та для «розвертання» вектору руху нашої держави із Заходу на Схід;

під час правління режиму В. Януковича — закріплення досягнень Російської Федерації в Україні та остаточна її переорієнтація на Росію у спосіб: підкупу та корупціоналізації представників української влади (в т. ч. на вищому рівні); впровадження агентів російського впливу у керівництво України; послаблення та деморалізації українських силових структур, насамперед в Криму (керівниками майже всіх силових відомств України за часів В. Януковича були громадяни Росії); посилення російської присутності в українській економіці; поширення у нашій державі ідей приєднання до російських інтеграційних ініціатив в обмін на кредити та економічні преференції; розгортання масштабних проросійських рухів в Україні та її окремих регіонах (в першу чергу на Кримському півострові та у східних і південних областях).

Наслідком такої політики Москви стала відмова керівництва України від підписання Угоди про асоціацію з ЄС у листопаді 2013 року та переорієнтація на Росію і Митний союз, що спровокувало «революцію гідності».

Зазначимо, що масштабне «зомбування» як російського суспільства, так і частини українського населення на основі ідей російського великодержавного шовінізму сформували передумови для реалізації наступних етапів «гібридної війни» проти України в плані анексії Криму та провокування збройного конфлікту на сході нашої держави (в рамках проекту створення т. зв. «Новоросії»).

3.2 Другий етап війни РФ-Україна

На другому (активному) етапі — орієнтовно з початку листопада 2013 року, вживаються наступні заходи:

у період підготовки до захоплення Криму та подальшої дезінтеграції України:

розгортання масштабної інформаційної кампанії з дискредитації «революції гідності» в Україні (як «фашистського заколоту») та нової влади нашої держави (як «військової хунти»), а також нав’язування ідеї щодо «необхідності захисту російськомовного населення на українській території»;

організація в Криму та на сході України т. зв. «загонів самооборони» з числа місцевих жителів та російських громадян, в т. ч. співробітників спецслужб, військовослужбовців сил спеціального призначення, членів козачих та інших напіввійськових формувань;

створення угруповань військ, призначених для вторгнення до АРК та демонстрації сили поблизу кордонів України під виглядом проведення навчань та забезпечення безпеки Зимових олімпійських ігор у Сочі в січні-лютому 2014 року.

При цьому свої активні дії в українському Криму Росія розпочала в найбільш сприятливий для неї момент, який характеризувався послабленням української влади через об’єктивну тимчасову відсутність президента, прем’єр-міністра та керівників силових відомств (які втекли до Росії), а також деморалізацією особового складу українських правоохоронних органів в умовах революційних подій в нашій державі;

під час анексії Криму:

Росія анексувала Крим
Росія анексувала Крим та створила умови для його інтеграції до складу Російської Федерації
Фото http://gordonua.com/

захоплення російськими спецслужбами (під виглядом «невідомих осіб») урядових будівель в Сімферополі та усунення від влади керівництва АРК;

розгортання в Криму т. зв. «загонів самооборони» («зелених чоловічків»), які взяли під контроль владні структури Кримського півострова та ключові об’єкти його інфраструктури, блокували підрозділи силових структур України на території АРК;

введення російських військ до Криму під виглядом військових навчань та під прикриттям відповідних статей Угоди про умови перебування Чорноморського флоту РФ на території України;

«легалізація» факту окупації Криму шляхом проведення «референдуму» з питання статусу АРК, а також прийняття відповідних рішень парламентом та президентом Російської Федерації щодо включення Криму до Росії як суб’єкту РФ;

остаточна ліквідація органів української влади в Криму, а також витіснення українських військ з території Кримського півострова.

Російська анексія Криму не була визнана більшою частиною країн світу
Російська анексія Криму не була визнана більшою частиною країн світу
http://112.ua/

У такий спосіб Росія анексувала Крим та створила «підстави» для його інтеграції до складу Російської Федерації. В той же час російська анексія Криму не була визнана переважною більшістю країн та викликала негативну реакцію США, ЄС і їх партнерів, які ввели санкції проти Росії;

під час створення т. зв. «Новоросії» та розв’язання збройного конфлікту на сході України:

дестабілізація східних та південних областей України шляхом організації масових антивладних («антимайданівських») акцій протесту, сутичок з правоохоронними органами та прихильниками єдності України, а також захоплення адміністративних будівель;

реалізація «кримського» сценарію у Донецькій та Луганській областях, у т. ч. встановлення контролю над частиною їх територій, створення «загонів ополченців» з числа представників російських спецслужб, криміналізованих правоохоронних органів та місцевих проросійських сил;

«легалізація» т. зв. Донецької та Луганської народних республік (ДНР і ЛНР) шляхом проведення відповідних «референдумів», а також «виборів» їх «органів влади»;

надання Росією всебічної підтримки сепаратистам, в т. ч. щодо фінансування їх діяльності, підготовки бойовиків та постачання їм зброї, військової техніки і боєприпасів, а також введення російських військ на територію ДНР і ЛНР;

здійснення Російською Федерацією політичного та економічного тиску на Україну, а також нарощування угруповання ЗС РФ поблизу українського кордону;

дискредитація військової операції України проти російсько-терористичних угруповань та дезінтеграція країни, намагання подати цю операцію як «каральну проти власного населення».

В той же час активна протидія України наведеним заходам Російської Федерації, в т. ч. із застосуванням військової сили, не дала можливості в повній мірі реалізувати «кримський» сценарій на сході нашої держави. Фактично, «гібридна війна» Росії проти України перетворилася у збройний конфлікт між двома країнами з безпосереднім залученням військ обох сторін. При цьому, незважаючи на спроби російської сторони приховати участь своїх збройних сил у зазначеному конфлікті, даний факт був визнаний переважною більшістю світової спільноти, що призвело до посилення санкцій США та ЄС у відношенні Росії.

4. Основні висновки

Росія заперечує свою участь у конфлікті
Росія заперечує свою участь у конфлікті.
Фото http://prived-net.livejournal.com

Зараз Росія намагається реалізувати другий етап «гібридної війни» проти України та водночас (з вересня ц. р. після досягнення Мінських домовленостей) виконати окремі елементи третього етапу. Наприклад, Російська Федерація намагається «заморозити» конфлікт на сході України, примушуючи нас визнати сепаратистів «стороною переговорного процесу» та розпочати з ними переговори на їхніх, а фактично — російських умовах. З цією метою Росія посилює тиск на Україну, в т. ч. збільшуючи кількість своїх військ біля українських кордонів та на наших окупованих територіях. Росія заперечує свою участь у конфлікті та одночасно проводить масштабну інформаційну кампанію антиукраїнської спрямованості.

Виходячи з зазначеного, слід мати на увазі, що Росія намагатиметься реалізувати свої плани як у формі продовження «гібридної війни» (повзучого поширення нестабільності на інші українські регіоні), так і відкритої агресії з масштабним застосуванням військової сили.

 

Умови використання матеріалів Борисфен Інтел